Hlídač Dotací: Hledání ico:00002739 AND rozhodnuti.cerpani.guessedYear:2006

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 40 výsledků

V celkové hodnotě 2 710 027 000 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Jeremenko - Zpevnění plochy v areálu Jeremenko 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Úprava technologie ČDV Horní Slavkov - MaR 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 ZRA-S-1016/2006 31.03.2006 24 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 10/2006 11.01.2006 15 000 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Jeremenko - technické zhodnocení správní budovy č.631 01.07.2004 3 753 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Ostrava - Kanalizační přípojka v areálu Heřmanice 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Regulace topných systémů v objektech o.z.Odra 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 ZRA-S-1027/2006 28.04.2006 18 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Výkupy pozemků 01.02.2004 1 581 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Žofie - Rekonstrukce komunikací, vrátnice a veřejného osvětlení 01.10.2003 10 014 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Jeremenko - Modernizace telekomunikačního systému 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Žofie - Stavební úpravy budovy č. 80 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 19/2006/EKD 16.05.2006 14 000 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Intenzifikace ČDV Příbram I - Bytíz 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Žofie - Rekonstrukce výměníkových stanic 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Rozšíření datové sítě v budově AB-C 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Rozšíření datových přenosů z ODP a PDP v systému MTA 01.01.2004 420 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Žofie-modernizace čerpacího systému 01.10.2004 9 785 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 ZRA-S-1026/2006 28.04.2006 18 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Odvedení důlních vod ze štoly Hraničář 01.11.2004 1 021 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Výstavba dekontaminační stanice - ČDV Příbram 01.01.2003 144 747 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Nehmotné investice 2006 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Automatické vyvedení odpadního tepla 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 SZNR - stroje a zařízení 2006 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 ZRA-S-1017/2006 28.04.2006 18 000 Kč