Hlídač Dotací: Hledání ico:00002739 AND rozhodnuti.cerpani.guessedYear:2013

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 43 výsledků

V celkové hodnotě 1 357 716 356 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 SZNR - stroje a zařízení 2013 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Jeremenko - Zateplení budovy č.115 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Stožárová trafostanice - ČDV Příbram 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Žofie - Monitoring hlavní rozvodny 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Analýza rizik areálu po hlubinné těžbě uranu - Bytíz - DIAMO,státní podnik 07.05.2013 383 823 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 1969/13 16.01.2013 6 000 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Výkupy pozemků v oblasti Příbram 30.04.2009 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Zajištění přívodu vody - ČDV Horní Slavkov 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Sanace území bývalého důlně-úpravárenského závodu a okolí-Příbram,Březové Hory - 1.etapa 11.04.2013 8 953 712 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Odvodňovací štola R3-povrchová stavba 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, uhelný důl hlubinný - jáma Terezie (Petr Bezruč( 25.06.2013 340 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Stavební úpravy komunikace, PRLP Mydlovary 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 1277/13 14.01.2013 788 084 050 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Nehmotné investice 2013 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Čerpací stanice drenážních vod KI 01.01.2012 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Výkupy pozemků v lokalitě Mydlovary 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Přeložka potoka K Sázkám - realizace 07.05.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Nové čerpací místo, PRLP Mydlovary 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Odvedení srážkových vod z plochy odkaliště K III 30.04.2009 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Doprůzkum znečištění horninového prostředí a podzemní vody území ve správě s.p. DIAMO - o.z. SUL Příbram, bývalého důlně - úpravárenského závodu Kaňk - Kutná Hora a blízkém okolí 06.06.2013 8 726 463 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Doprůzkum znečištění horninového prostředí a podzemní vody území ve správě s.p. DIAMO - o. z. SUL Příbram, bývalého důlně-úpravárenského závodu Kaňk - Kutná Hora a blízkého okolí 22.07.2013 360 257 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Účelová komunikace, Dívčice 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Barbora-Oplocení části areálu Barbora 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Analýza rizik areálu po hlubinné těžbě uranu - Bytíz 18.04.2013 7 100 722 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Mostová autováha 01.01.2013 Hodnota neznámá