Hlídač Dotací: Hledání ico:00002739 AND rozhodnuti.cerpani.guessedYear:2014

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 40 výsledků

V celkové hodnotě 3 300 814 114 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, jáma Terezie (Petr Bezruč) 08.09.2014 360 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Doprůzkum znečištění horninového prostředí a podzemní vody území ve správě s. p. DIAMO - o. z. SUL Příbram, bývalého důlně-úpravárenského závodu Kaňk - Kutná Hora a blízkého okolí 07.04.2014 111 443 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Barbora - Přípojka elektřiny do objektu č. 38 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 SZNR - výpočetní technika 2014 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Odvodňovací štola R3 - důlní část 02.06.2014 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 SZNR - stroje a zařízení 2014 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 SZNR - dopravní prostředky 2014 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Žofie - Zateplení budovy č. 30 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Sanace území bývalého důlně-úpravárenského závodu a okolí - Příbram, Březové Hory - 1. etapa 07.04.2014 23 691 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Zajištění přívodu vody - ČDV Horní Slavkov 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Odvodňovací štola R3-povrchová stavba 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Stavební úpravy komunikace, PRLP Mydlovary 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem 25.11.2014 591 223 586 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Zámečnická dílna, šachta č. 16 17.04.2014 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Spoluúčast SR na krytí nákladů zahlazování následků hornické činnosti 13.01.2014 496 168 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Čerpací stanice drenážních vod KI 01.01.2012 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Jeremenko - Zateplení střech správní budovy 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Výkupy pozemků v lokalitě Mydlovary 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Archiv DIAMO, elektrokotelna 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Přeložka potoka K Sázkám - realizace 07.05.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Rekultivace odkaliště K IV/E - odvodnění 04.11.2014 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Jeremenko - Zpevněná parkovací plocha 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Archiv DIAMO, vzorkovna 17.04.2014 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 CLA-SN-48/2014 07.04.2014 86 500 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Sanace odkaliště KI - 2. etapa drenáže 15.12.2014 Hodnota neznámá