Hlídač Dotací: Hledání ico:00002739 AND rozhodnuti.cerpani.guessedYear:2018

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 65 výsledků

V celkové hodnotě 1 814 148 334 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Žofie - Stavební úpravy budovy č. 40 07.04.2016 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Rozvodna elektrické energie - projekt 18.12.2018 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Rekonstrukce regulační stanice plynu 03.12.2018 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Ostrava - areál Bezruč - Hydroizolace základů budovy č. 110 07.04.2016 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Sanace lomu Hájek - PD 20.06.2018 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Roleta uzavření sila síranu sodného 03.12.2018 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Snížení tepelných ztrát objektu dílen 18.12.2018 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Krytí MSZN dle NV č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činností právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí 10.01.2018 85 365 666 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Iontová výměna - 2. etapa - ČVAK 18.12.2018 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Odvodňovací štola R3 - důlní část 02.06.2014 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 RON 9 - rekonstrukce odpojovačů 11.04.2017 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Žofie - Oplocení části areálu 07.04.2016 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Stavební úpravy, dílna Kutná Hora - PD 03.12.2018 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku 14.03.2018 8 138 210 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Elektro přípojka NN - K I 11.04.2017 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Přístřešek strojního vybavení 11.04.2017 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Elektropřípojka NN, š. Martin Břez. Hory 03.12.2018 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Nehmotné investice 2018 18.12.2018 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku 01.11.2017 63 438 562 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Odvodnění odkaliště K IV/C2 11.04.2017 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Depozitář geologických vzorků - Archiv 11.04.2017 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Drenážní potrubí z čerpacích stanic 11.04.2017 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 SZNR - výpočetní technika 2018 18.12.2018 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Rekonstrukce zajištění HDD v ODP a PDP 28.07.2016 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Tepelné čerpadlo, ČDV Příbram II 03.12.2018 Hodnota neznámá