Hlídač Dotací: Hledání ico:00023001 AND rozhodnuti.cerpani.guessedYear:2011

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 16 výsledků

V celkové hodnotě 35 356 574 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Personal Glucose Predictive Diabetes Advisor 01.03.2008 1 961 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Centrum neurověd 01.01.2009 2 620 689 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Úloha interakcí s epitelem v terminální diferenciaci mononukleárních fagocytů a kmenových buněk 01.01.2009 1 146 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Mechanismy interakce renin-angiotensin-aldosteronového systému se systémem cytochromu P450 uplatňující se v regulaci krevního tlaku a jejich vliv na patofyziologii sůl-senzitivní hypertenze a poškození ledvin. 01.03.2011 1 120 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Buněčné aspekty transplantační tolerance 18.01.2011 2 360 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 European Network for Cell Imaging and Tracking Expertise 01.06.2008 3 229 469 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Renální autoregulace a tlaková natriuréza u modelu renovaskulární hypertenze 29.03.2011 650 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Identifikace a izolace nových sekundárních metabolitů aktinomycet s protizánětlivými a anti-apoptotickými účinky. 01.01.2009 1 055 868 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Snížení exprese tkáňového faktoru buňkami izolovaných Langerhansových ostrůvků pomocí RNA interference 29.03.2011 608 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Terapie diabetu 1. typu navozením imunologické tolerance a regenerace ß-buněk: preklinický model u NOD myší 29.03.2011 1 823 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Nové techniky in-vivo MR spektroskopie pro studium metabolismu triacylglycerolů tukové tkáně 09.03.2011 277 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Analýza mechanizmů autokrinních účinků adipokinů na metabolizmus glukózy a lipidů 22.02.2011 328 181 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Farmakologická redukce agresivity a panického chování 30.09.2010 6 020 173 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Alternativní způsoby aplikace anestetik za mimořádných situací 30.09.2010 6 020 194 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Studium metabolických mechanismů progrese srdečního selhání v experimentálním modelu 29.03.2011 2 226 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Kvantifikace inzulín produkující tkáně pomocí magnetické rezonance 01.01.2009 3 911 000 Kč