Hlídač Dotací: Hledání ico:00023001 AND rozhodnuti.cerpani.guessedYear:2013

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 18 výsledků

V celkové hodnotě 117 012 712 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Dlouhověkost bez léků : Popularizace a propagace novinek ve výzkumu nefarmakologických možností ovlivnění zdravotního stavu 26.06.2012 17 699 296 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Buněčné aspekty transplantační tolerance 03.04.2013 2 449 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Mechanismy interakce renin-angiotensin-aldosteronového systému se systémem cytochromu P450 uplatňující se v regulaci krevního tlaku a jejich vliv na patofyziologii sůl-senzitivní hypertenze a poškození ledvin. 01.03.2011 1 120 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Development of OPN-305 as an orphan drug for the treatment of Delayed Graft Function post solid organ transplantation 01.01.2012 2 786 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Nové bimodální nanostruktury pro obrazem řízenou specifickou léčbu 21.02.2013 1 154 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Intenzivní péče 29.10.2012 333 328 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Personalized minimization of immunosuppression after solid organ transplantation by biomarker-driven stratification of patients to improve long-term outcome and health-economic data of transplantation 01.01.2013 3 200 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Nové techniky in-vivo MR spektroskopie pro studium metabolismu triacylglycerolů tukové tkáně 03.04.2013 297 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 intenzivní péče 30.09.2013 450 742 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Anesteziologie a intenzivní medicína 31.10.2013 575 619 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Farmakologická redukce agresivity a panického chování 30.09.2010 6 020 173 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Časná detekce a stanovení prognózy srdečního selhání za použití dynamických stanovení biomarkerů poškození myokardu 01.03.2012 3 977 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Proteomic prediction and Renin angiotensin aldosterone system Inhibition prevention Of early diabetic nephRopathy In TYpe 2 diabetic patients with normoalbuminuria 01.01.2012 624 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Morfologie a funkce mitochondrií ß-buněk pankreatu v patogenezi diabetu 2. typu 31.01.2013 2 506 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 A Europe-wide Strategy to enhance Transplantation of highly sensitized patients on basis of Acceptable HLA Mismatches 01.01.2013 1 281 000 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM 15.06.2010 66 044 361 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Alternativní způsoby aplikace anestetik za mimořádných situací 30.09.2010 6 020 194 Kč
Detail Institut klinické a experimentální 00023001 Renální Autoregulace a Tlaková Natriuréza u Modelu Renovaskulární Hypertenze 03.04.2013 475 000 Kč