Hlídač Dotací: Hledání ico:24125628

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 19 výsledků

V celkové hodnotě 3 547 833 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 Workshop k výměně zkušeností s implementací ISNO zaměřené na realizaci ZEVO 19.08.2013 60 000 Kč
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 Workshopy ke komunikačním aktivitám o OSNO Olomouckého kraje 19.08.2013 140 000 Kč
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 Odborný seminář zaměřený na energetický management měst a obcí v rámci XVI. CFK 19.08.2013 50 000 Kč
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 Metodika „Komunikační strategie krajů k regionálním integrovaným systémům nakládání s odpady zahrnující energetické využívání odpadů“ 25.09.2012 300 000 Kč
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 Konference „Energetický management a využívání OZE na komunální úrovni“ 25.09.2012 145 000 Kč
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 Zefektivnění sociálních služeb ve městě Sokolov 01.10.2020 Hodnota neznámá
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 Aktivně k nové práci Neznámé Hodnota neznámá
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 D. 1 - Workshopy ke komunikačním aktivitám o OSNO Olomouckého kraje Neznámé Hodnota neznámá
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 D. 1 - Workshop k výměně zkušeností s implementací ISNO zaměřené na realizaci ZEVO Neznámé Hodnota neznámá
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 Zefektivnění sociálních služeb ve městě Sokolov 02.12.2020 Hodnota neznámá
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 D. 1 - Odborný seminář zaměřený na energetický management měst a obcí v rámci XVI. CFK Neznámé Hodnota neznámá
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 D2 - Metodika Komunikační strategie krajů k regionálním integrovaným systémům nakládání s odpady zahrnující energetické využívání odpadů Neznámé Hodnota neznámá
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 D1 - Konference "Energetický management a využívání OZE na komunální úrovni" Neznámé Hodnota neznámá
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 D. 1 - Odborný seminář zaměřený na energetický management měst a obcí v rámci XVI. CFK 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 D1 - Konference "Energetický management a využívání OZE na komunální úrovni" 01.01.2012 Hodnota neznámá
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 D. 1 - Workshopy ke komunikačním aktivitám o OSNO Olomouckého kraje 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 D. 1 - Workshop k výměně zkušeností s implementací ISNO zaměřené na realizaci ZEVO 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 D2 - Metodika Komunikační strategie krajů k regionálním integrovaným systémům nakládání s odpady zahrnující energetické využívání odpadů 01.01.2012 Hodnota neznámá
Detail Institut pro udržitelný rozvoj měst a 24125628 Zefektivnění sociálních služeb ve městě Sokolov 12.02.2020 2 852 833 Kč