Hlídač Dotací: Hledání ico:26839652

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 16 výsledků

V celkové hodnotě 52 937 912 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 26839652 Katalytické čištění plynů obsahující chlorované uhlovodíky (CHLORCAT) 01.03.2006 2 226 000 Kč
Detail ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 26839652 Nízkoenergetická katalytická oxidace kyslíkatých těkavých organických látek 05.04.2012 4 465 000 Kč
Detail ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 26839652 Katalytické čištění plynů obsahující chlorované uhlovodíky (CHLORCAT) 01.03.2006 1 270 000 Kč
Detail ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 26839652 TOT-SR-69/2014 13.08.2014 204 000 Kč
Detail ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 26839652 Pořízení a rekonstrukce objektu "Tavičská" 17.08.2011 13 625 000 Kč
Detail ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 26839652 Rozšíření výzkumného střediska pro katalytické oxidace ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 07.12.2016 6 997 444 Kč
Detail ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 26839652 TOT-SR-47/2014-M 19.09.2014 57 801 Kč
Detail ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 26839652 FI 11.05.2005 3 851 000 Kč
Detail ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 26839652 OTA-S-753/2005 12.10.2005 36 000 Kč
Detail ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 26839652 Výzkum a vývoj zařízení pro testování katalyzátorů používaných při likvidaci VOC 12.10.2015 3 391 000 Kč
Detail ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 26839652 OLA-S-705/2005 09.12.2005 74 667 Kč
Detail ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 26839652 Katalytické čištění plynů obsahující chlorované uhlovodíky (CHLORCAT) 01.03.2006 2 779 000 Kč
Detail ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 26839652 Podpora projektu "Návrh nařízení pro testování katalyzátorů pro oxidaci těkavých organických látek" 17.07.2014 300 000 Kč
Detail ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 26839652 Pořízení a rekonstrukce objektu "Tavičská" 17.08.2011 13 625 000 Kč
Detail ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 26839652 OTA-S-947/2005 15.12.2005 36 000 Kč
Detail ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 26839652 Rozšíření výzkumného střediska pro katalytické oxidace ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. 07.12.2016 Hodnota neznámá