Hlídač Dotací: Hledání ico:61388971 AND rozhodnuti.cerpani.guessedYear:2009

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 116 výsledků

V celkové hodnotě 864 167 940 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Půdní houby jako zdroj enzymů pro funkcionalizaci polymerů 01.01.2008 1 000 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Genetické a fyziologické manipulace s bakteriálními degradéry aromatických polutantů a jejich využití 01.01.2008 5 196 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Mikroorganizmy ve výzkumu a biotechnologiích 05.01.2009 217 174 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Rekonstrukce skleníku (objekt Q) - Krč 07.01.2009 8 000 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Nové nástroje pro rychlou a neinvazivní diagnostiku latentních infekcí 01.01.2008 11 338 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Nanoimunosenzory pro detekci cytokinů 02.02.2009 1 500 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Studium interakce adenylátcyklasového toxinu s integrinovým receptorem CD11b/CD18 01.01.2009 469 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Interplay of microbiota and gut function in the developing pig – Innovative avenues towards sustainable animal production 01.09.2009 876 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Centrum funkční organizace buňky 01.01.2008 20 271 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Vývoj nových nástrojů pro diagnostiku a terapii Crohnovy choroby a ulcerosni kolitidy 02.02.2009 2 320 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR 02.06.2009 2 176 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Úloha endocytického aparátu v kontrole genové exprese 01.01.2009 1 451 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Indukce antimikrobiálních peptidů při salmonellové gastroenteritidě v závislosti na typu lipopolysacharidu 01.01.2008 1 260 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 13/2009-A199 05.10.2009 370 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Adjuvantní a imunoterapeutické vlastnosti adenylát-cyklázového toxinu z Bordetella pertussis 01.01.2009 683 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Úloha malých nekodujících RNA v regulaci genové exprese 01.01.2009 1 233 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Identifikace aminokyselinových zbytků podjednotek HsdS a HsdR nutných pro správné sestavení restrikčně-modifikačního enzymu Typu I EcoR124I 01.01.2009 1 050 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Mikrobiální bioremediace půd kontaminovaných persistentními aromatickými polutanty 01.01.2008 25 641 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Vzájemné vztahy mezi funkcí mitochondrií a stárnutím u kvasinek z pohledu molekulární a buněčné biologie 01.04.2009 2 000 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Identifikace a izolace nových sekundárních metabolitů aktinomycet s protizánětlivými a anti-apoptotickými účinky. 01.01.2008 2 536 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Centrum molekulární biologie a fyziologie společenstev kvasinek 01.01.2008 4 525 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Kaskádové chemoenzymatické reakce nitrilů 01.04.2008 1 700 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Příspěvek na zajištění činnosti Akademie věd ČR 26.06.2009 2 944 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Kvasinky jako modelový organismus procesu stárnutí a apoptosy 21.04.2008 46 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Silybin a jeho deriváty jako účinné anti angiogenní a chemoprotektivní látky 01.01.2008 1 097 000 Kč