Hlídač Dotací: Hledání ico:61388971 AND rozhodnuti.cerpani.guessedYear:2019

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 246 výsledků

V celkové hodnotě 1 433 303 225 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Akademická prémie 28.03.2019 4 900 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Spolupráce s výzkumnými pracovišti v zemích východní a jihovýchodní Asie, reg. číslo VAJVA-19-40 28.11.2019 Hodnota neznámá
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Role mikrodoménové organizace tylakoidní mebrány ve fotosyntéze 05.12.2018 2 000 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Interakce řas a predátorů: Jak vycítit a reagovat na hrozbu 04.03.2019 1 813 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Růst a buněčný cyklus – regulace vstupu do buněčného cyklu a výstupu z něj 05.12.2018 3 402 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Role arbuskulární mykorhizní symbiózy v rostlinné invazi - změny v diverzitě mykorhizních hub a v tocích živin připsatelné rostlinné invazi 04.03.2019 2 493 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Fototrofní Gemmatimonadetes (PhotoGemm+) 05.12.2018 8 851 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Modelování aktivace lidských vápníkových kanálů zavislých na koncentraci uvolněneho vapníku. 05.12.2018 1 196 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Algatech plus 19.12.2014 112 993 519 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Struktura a funkce mikrobiálních společenstev v odumřelém dřevě 04.03.2019 2 746 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Program Mobility Plus reg. č. NSFC-19-13 28.11.2019 300 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Nový Hrádek - půdní vestavba budovy B 08.07.2019 5 801 307 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Dotace na činnost 09.10.2019 381 288 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Klíčové aspekty mykobakteriální transkriprce: SigA, podjednotka RNAP rozpoznávající promotor a její nově identifikovaný vazebný partner. 05.12.2018 3 500 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Recognition and Validation of Druggable Targets from the Response to Cognitive Behaviour Therapy in Myotonic Dystrophy type 1 patients from Integrated -Omics Networks 29.03.2019 5 099 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Spolupráce s výzkumnými pracovišti v zemích východní a jihovýchodní Asie, reg. číslo VAJVA-19-46 28.11.2019 93 500 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Výzkum mechanismů signalizace G proteinu ?2-adrenergním receptorem 27.03.2019 823 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Minoritní a neobvyklé flavonolignany: Chemo-enzymatická příprava a farmakologická aktivita 04.03.2019 2 369 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Součinnost toxinů ve virulenci Bordetella pertussis 05.12.2018 9 998 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Stavební úpravy a zateplení kotelny - Třeboň 29.11.2019 4 421 343 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Detailní analýza funkcí a regulačního potenciálu jednotlivých podjednotek lidského translačního iniciačního faktoru 3 a jejich dílčích pod-komplexů. 04.03.2019 2 492 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Program PPLZ 28.03.2019 2 100 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Multivalentní glykopolymery jako ligandy biologických struktur s lektinovou prezentací 29.06.2017 2 791 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 P200202040, P200202043, P200202044 28.11.2019 2 767 531 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Strategie AV21 22.10.2019 69 620 Kč