Hlídač Dotací: Hledání ico:68923244 AND rozhodnuti.cerpani.guessedYear:2011

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 4 výsledky

V celkové hodnotě 3 944 815 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu 68923244 Vítejte u nás - v nysko-jesenickém regionu 10.06.2009 512 262 Kč
Detail Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, 68923244 Vítejte u nás - v nysko-jesenickém regionu 10.06.2009 512 262 Kč
Detail Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, 68923244 Schálení předložené žádosti o podporu z OP VK GG 3.2 na základě rozhodnutí ZOK č. UZ/22/50/2011. 16.12.2011 2 920 028 Kč
Detail Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, 68923244 odstranění tvrdosti zákona 250/2000 Sb.- prominutí odvodu z titulu porušení rozpočtové kázně (UZ/22/49/2011 ze dne 16. 12. 2011) 16.12.2011 263 Kč