Hlídač Dotací: Hledání ico:75078490

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 16 výsledků

V celkové hodnotě 794 484 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Liga na ochranu zvířat ČR Místní 75078490 dotace za účelem úhrady výdajů na provoz a údržbu útulku, drobné opravy, krmivo, podestýlku, veterinární péči, na úhradu energií a vody, nákup prostředků pro péči o psy a kočky 18.04.2018 70 000 Kč
Detail Liga na ochranu zvířat ČR Místní 75078490 dotace za účelem úhrady provozních nákladů útulku pro opuštěná zvířata, na osvětu v oblasti ochrany zvířat a přírody, na propagaci útulku, veterinární péči, opravy budovy a zařízení. 21.03.2016 60 000 Kč
Detail Liga na ochranu zvířat ČR Místní 75078490 dotace za účelem úhrady výdajů na provoz a údržbu útulku, drobné opravy, krmivo, podestýlku, veterinární péči, na úhradu energií a vody, nákup prostředků pro péči o psy a kočky 18.06.2020 85 000 Kč
Detail Liga na ochranu zvířat ČR Místní 75078490 dotace za účelem úhrady výdajů spojených s provozem a údržbou útulku, na drobné opravy, krmivo, podestýlku, veterinární péči, spotřebu energií a vody, nákup prostředků na péči o psy a kočky 24.02.2017 65 000 Kč
Detail Liga na ochranu zvířat ČR Místní 75078490 provoz a údržba útulku, drobné opravy, krmivo, podestýlka, veterinární péče, spotřeba energií a vody, nákup prostředků na péči o psy a kočky 25.05.2022 90 000 Kč
Detail Liga na ochranu zvířat ČR Místní 75078490 dotace za účelem úhrady výdajů na provoz a údržbu útulku, drobné opravy, krmivo, podestýlku, veterinární péči, na úhradu energií a vody, nákup prostředků pro péči o psy a kočky 15.03.2019 80 000 Kč
Detail Liga na ochranu zvířat ČR Místní 75078490 úhrada provozu a údržby útulku, drobné opravy, krmiva, podestýlky, veterinární péče, spotřeby energií a vody, nákupu prostředků na péči o psy a kočky 14.05.2021 90 000 Kč
Detail Liga na ochranu zvířat ČR Místní 75078490 nákup medailí na sportovní odpoledne 19.10.2010 484 Kč
Detail Liga na ochranu zvířat ČR Místní 75078490 krmivo pro zvířata, veterinární ošetření,čistící prostředky, chovatelské potřeby, přepravu psů do útulku, budování útulku a drobné opravy 21.05.2010 30 000 Kč
Detail Liga na ochranu zvířat ČR Místní 75078490 dotace na provozní náklady útulku pro opuštěná zvířata 28.05.2013 50 000 Kč
Detail Liga na ochranu zvířat ČR Místní 75078490 dotace na akci Happy Dog Day - na ceny, tisk plakátů, tisk diplomů 12.12.2013 2 000 Kč
Detail Liga na ochranu zvířat ČR Místní 75078490 dotace na provozní náklady útulku pro opuštěná zvířata 31.03.2014 55 000 Kč
Detail Liga na ochranu zvířat ČR Místní 75078490 provozní náklady útulku pro opuštěná zvířata 01.06.2011 30 000 Kč
Detail Liga na ochranu zvířat ČR Místní 75078490 nákup cen na akci Happy Dog Day 2014 08.12.2014 1 000 Kč
Detail Liga na ochranu zvířat ČR Místní 75078490 dotace na provozní náklady útulku pro opuštěná zvířata 14.06.2012 30 000 Kč
Detail Liga na ochranu zvířat ČR Místní 75078490 dotace na úhradu provozních nákladů útulku pro opuštěná zvířata, a to na nákup krmiva, podestýlky, veterinárních přípravků a na veterinární péči o psy a kočky v útulku 11.05.2015 56 000 Kč