Hlídač Dotací: Hledání ico:75130165

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 30 výsledků

V celkové hodnotě 155 624 995 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Ochrana zájmů a servis malých obcích pro udržitelný rozvoj venkova 11.05.2011 400 000 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Ochrana zájmů a servis malých obcích pro udržitelný rozvoj venkova 07.02.2012 1 976 052 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 23.06.2014 53 407 598 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu 01.02.2017 6 698 306 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu s názvem "Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2019 v Královéhradeckém kraji". 27.11.2019 100 000 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Činnost krajského managera venkova 16.09.2019 80 000 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu s názvem "Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2020 v Královéhradeckém kraji". 08.07.2020 100 000 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Částečná úhrada výdajů na celoroční činnost příjemce, a to na náklady spojené s činností krajského manažera venkova v rozsahu 0,5 úvazku. 16.03.2018 120 000 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Individuální dotace OSR 2021 - částečná úhrada výdajů spojených s činností krajského manažera venkova v období 1. 1. – 31. 12. 2021, a to formou částečného financování jeho nákladů 10.05.2021 190 000 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 23.06.2014 29 659 138 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Rok v obci 06.05.2014 8 476 939 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení místních samospráv ČR 01.03.2021 Hodnota neznámá
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I.typu 2018-21 01.09.2018 Hodnota neznámá
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu 01.01.2017 Hodnota neznámá
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu 02.01.2017 Hodnota neznámá
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Prevence korupčního jednání 2014 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Společně pro udržitelný rozvoj venkova v roce 2020 07.05.2020 9 904 880 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Společně pro udržitelný rozvoj venkova v roce 2017 10.08.2017 2 062 200 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Ochrana zájmů a servis malých obcích pro udržitelný rozvoj venkova 27.01.2014 1 300 000 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Společně pro udržitelný rozvoj venkova v roce 2021 16.06.2021 9 947 730 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Společně pro udržitelný rozvoj venkova v roce 2016 12.04.2016 595 000 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Ochrana zájmů a servis malých obcích pro udržitelný rozvoj venkova 14.03.2013 1 750 000 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Rok v obci 06.05.2014 12 253 430 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Mapování obecních brownfieldů – pilotní fáze 07.08.2018 165 900 Kč
Detail Sdružení místních samospráv České 75130165 Ochrana zájmů a servis malým obcím pro udržitelný rozvoj venkova v roce 17.02.2015 1 300 000 Kč