Hlídač Dotací: Hledání ico:75143861

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 30 výsledků

V celkové hodnotě 5 202 794 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 Mzdové příspěvky v rámci projektu OPZ č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003078 29.09.2017 90 950 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Dotačního Fondu LK 2013, Podprogramu na poskytování sociálních služeb 09.07.2013 131 000 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 Příspěvek na zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců poskytovaný v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II č. projektu CZ.1.04/1.1.00/B1.00007, dohoda č. LCL-MR-18/2014 28.04.2014 142 917 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 Sociální služba dle části III, hlavy I, dílu 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - denní stacionáře 26.11.2014 150 000 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt "Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace" 06.03.2012 50 000 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 Příspěvek na zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců poskytovaný v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! č. projektu CZ.1.04/1.1.00/71.00002, dohoda č. CLA-MZ-08/2011 30.12.2011 154 239 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 A0654/2013/07901485 18.03.2013 876 000 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 PVD1408423 15.06.2014 180 000 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 CLA-SL-93/2009 27.05.2009 57 000 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 PVD1403587 15.03.2014 240 000 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 CLA-JL-1018/2014 30.06.2014 166 141 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 B0283/001 11.07.2008 50 000 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 A0654/2011/1280179.51 03.01.2011 46 000 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 A0654/2010/1280179.51 04.01.2010 50 000 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 A0654/2011/7901485.51 03.01.2011 454 000 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 CLA-MZ-8/2011 30.12.2011 154 239 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 A0654/2010/7901485.51 04.01.2010 500 000 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 B0283/001-51-082843 02.01.2008 50 000 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 CLA-MR-18/2014 28.04.2014 104 609 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 PVD1403723 15.03.2014 40 000 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 B0283/001-51-7901485 02.01.2009 500 000 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 PVD1416964 09.12.2014 33 700 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 LCL-SM-7/2014 12.09.2014 54 691 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 A0654/2012/07901485 22.03.2012 499 000 Kč
Detail Sociální služby města Nový Bor, 75143861 A0654/2012/01280179 22.03.2012 50 000 Kč