Hlídač Dotací: Hledání miniaturní OR standardní

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 1 371 výsledků

V celkové hodnotě 3 331 404 772 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Státní úřad pro jadernou bezpečnost 48136069 SW standardní 01.01.2009 Hodnota neznámá
Detail Státní úřad pro jadernou bezpečnost 48136069 SW - standardní 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail Ústřední kontrolní a zkušební ústav 00020338 OSS UKZUZ - standardní SW 01.01.2010 Hodnota neznámá
Detail RS DYNAMICS s.r.o. 26473267 DRAGON - Miniaturní vyhledávač a analyzátor narkotik a jejich stop 29.03.2013 12 795 000 Kč
Detail HYTECH CR spol. s r.o. 62303449 KRIMP - Miniaturní automatizovaný hydraulický lis tvarovaných trubkohadic s vysokou přesností 01.08.2021 Hodnota neznámá
Detail Státní zemědělská a potravinářská 75014149 OSS SZPI - standardní SW, multilicence Windows 01.01.2010 Hodnota neznámá
Detail České vysoké učení technické v Praze 68407700 Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických 30.09.2010 19 744 000 Kč
Detail Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 68378271 Jevy fyziky elementárních částic přesahující standardní model 03.01.2011 11 210 000 Kč
Detail Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 68378271 Jevy fyziky elementárních částic přesahující standardní model 05.01.2009 47 312 000 Kč
Detail Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 68378271 Jevy fyziky elementárních částic přesahující standardní model 02.01.2010 26 986 000 Kč
Detail Generální finanční ředitelství 72080043 Zajištění standardní údržby a podpory databázového systému INFORMIX Neznámé Hodnota neznámá
Detail Generální finanční ředitelství 72080043 Zajištění standardní údržby a podpory databázového systému INFORMIX 01.01.2011 Hodnota neznámá
Detail Romodrom o.p.s. 26537036 Standardní bydlení a lidé sociálně vyloučení/sociálním vyloučením ohrožení 12.04.2016 79 209 Kč
Detail Rada galerií České republiky, z.s. 69060924 Ochrana a standardní manipulace se sbírkovými předměty v galeriích 12.04.2011 Hodnota neznámá
Detail Fakultní nemocnice Hradec Králové 00179906 Modifikované nukleofily pro reaktivaci cholinesteras inhibovaných organofosforovými sloučeninami Neznámé 2 776 000 Kč
Detail Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 67985858 Interakce bubliny nebo kapky s toroidním vírem Neznámé 1 996 000 Kč
Detail Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 68081707 Úlohy ARM proteinů v signálních drahách a regulaci genové exprese Neznámé 1 814 000 Kč
Detail Univerzita Karlova 00216208 Od základních znalostí po pokročilé katalytické materiály pro palivové články s polymerní membránou: Studie v operando podmínkách Neznámé 2 775 000 Kč
Detail Vysoká škola ekonomická v Praze 61384399 Vítězové a poražení: Komu prospívá působení České národní banky Heterogenní dopad měnové politiky na firmy a na domácnosti Neznámé 992 000 Kč
Detail České vysoké učení technické v Praze 68407700 Mikrobiologicky indukované srážení kalcitu při recyklaci betonu pro produkci materiálů se zápornou uhlíkovou stopou Neznámé 2 627 000 Kč
Detail Univerzita Karlova 00216208 Černoděrové prostoročasy v obecné dimenzi, jejich vlastnosti a interpretace Neznámé 3 067 000 Kč
Detail Vysoká škola ekonomická v Praze 61384399 Tři experimenty o využití význačnosti pro udržitelné dodržování daňových předpisů Neznámé 1 560 000 Kč
Detail Slezské zemské muzeum 00100595 Transformace Slezska 1945-1948 Neznámé 932 000 Kč
Detail Ústav organické chemie a biochemie AV 61388963 Původ, regulace a biologická funkce termitího královského feromonu Neznámé 1 932 000 Kč
Detail Univerzita Karlova 00216208 Sjednocený a jasný model právní regulace vynucování rozpočtové kázně ve střední Evropě Neznámé 1 048 000 Kč