Hlídač Dotací: Hledání miniaturní OR standardní

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 67 výsledků

V celkové hodnotě 185 185 772 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail RS DYNAMICS s.r.o. 26473267 DRAGON - Miniaturní vyhledávač a analyzátor narkotik a jejich stop 29.03.2013 12 795 000 Kč
Detail České vysoké učení technické v Praze 68407700 Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických 30.09.2010 19 744 000 Kč
Detail Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 68378271 Jevy fyziky elementárních částic přesahující standardní model 02.01.2010 26 986 000 Kč
Detail Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 68378271 Jevy fyziky elementárních částic přesahující standardní model 03.01.2011 11 210 000 Kč
Detail Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 68378271 Jevy fyziky elementárních částic přesahující standardní model 05.01.2009 47 312 000 Kč
Detail Generální finanční ředitelství 72080043 Zajištění standardní údržby a podpory databázového systému INFORMIX Neznámé Hodnota neznámá
Detail Romodrom o.p.s. 26537036 Standardní bydlení a lidé sociálně vyloučení/sociálním vyloučením ohrožení 12.04.2016 79 209 Kč
Detail Rada galerií České republiky, z.s. 69060924 Ochrana a standardní manipulace se sbírkovými předměty v galeriích 12.04.2011 Hodnota neznámá
Detail Mendelova univerzita v Brně 62156489 Sestavení standardní dubové chronologie subfosilních kmenů pro datování prehistorických dřev 01.01.2010 322 000 Kč
Detail Autec, spol. s r.o. Systém automatické analýzy volného vápna při výrobě cementu navazující na standardní systémy Autec. 01.01.2005 1 046 425 Kč
Detail FLSmidth spol. s r.o. 00346624 Systém automatické analýzy volného vápna při výrobě cementu navazující na standardní systémy Autec. 01.01.2005 1 046 425 Kč
Detail FLSmidth spol. s r.o. 00346624 Systém automatické analýzy volného vápna při výrobě cementu navazující na standardní systémy Autec. 01.01.2007 - 167 000 Kč
Detail Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. 67985815 Třírozměrná magnetická rekonexe v počátečních fázích slunečních erupcí: Pozorování a Standardní model ve 3D 09.03.2020 1 708 000 Kč
Detail Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 68378271 Kvantitativní strukturní deskriptory pro standardní a modulované krystaly: systematika, interpretace a predikce krystalových struktur 04.03.2019 1 175 000 Kč
Detail Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 68378271 Kvantitativní strukturní deskriptory pro standardní a modulované krystaly: systematika, interpretace a predikce krystalových struktur 02.03.2020 1 175 000 Kč
Detail Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 00064173 Stanovení standardní délky dočasné pracovní neschopnosti, analýza a zvýšení efektivity kontrol posuzování dočasné pracovní neschopnosti. 24.05.2016 1 742 989 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie 25.02.2014 2 356 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie 22.02.2016 2 310 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie 22.02.2017 1 792 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie 24.02.2015 2 412 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie 31.01.2013 2 256 000 Kč
Detail Masarykův onkologický ústav 00209805 Standardní (wild type) a mutovaný nádorový supresor protein p53. Mezimolekulární interakce, změny konformace a nové mikrometody jeho analysy 28.02.2007 101 000 Kč
Detail Masarykův onkologický ústav 00209805 Standardní (wild type) a mutovaný nádorový supresor protein p53. Mezimolekulární interakce, změny konformace a nové mikrometody jeho analysy 20.02.2008 101 000 Kč
Detail FOXCONN CZ s.r.o. 25938002 Čerpání podpory de minimis v rámci projektu OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/3.4.04/B5.00017 (projekty zaměřené na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku financované na základě standardní stupnice jednotkových nákladů). 04.09.2013 515 490 Kč
Detail Openplace s.r.o. 25082451 Čerpání podpory de minimis v rámci projektu OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/3.4.04/B5.00009 (projekty zaměřené na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku financované na základě standardní stupnice jednotkových nákladů). 04.09.2013 1 030 980 Kč