Hlídač Dotací: Hledání osobaid:bohuslav-hudec

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 41 výsledků

V celkové hodnotě 3 653 798 352 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Šumperská provozní vodohospodářská 47674911 podpora vzdělávání v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců 22.06.2015 93 562 Kč
Detail Šumperská provozní vodohospodářská 47674911 podpora vzdělávání v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců 22.06.2015 19 497 Kč
Detail Šumperská provozní vodohospodářská 47674911 podpora vzdělávání v rámci projektu Zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice 19.06.2015 65 340 Kč
Detail Šumperská provozní vodohospodářská 47674911 další profesní vzdělávání zaměstnanců 09.08.2011 125 481 Kč
Detail Šumperská provozní vodohospodářská 47674911 podpora vzdělávání v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců 10.07.2015 125 295 Kč
Detail Šumperská provozní vodohospodářská 47674911 podpora vzdělávání v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců 10.07.2015 53 293 Kč
Detail Šumperská provozní vodohospodářská 47674911 Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010890 01.09.2021 300 960 Kč
Detail Šumperská provozní vodohospodářská 47674911 odstranění tvrdosti při vyměření penále 07.06.2017 9 249 Kč
Detail Šumperská provozní vodohospodářská 47674911 Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010890 03.03.2022 101 380 Kč
Detail Šumperská provozní vodohospodářská 47674911 Další profesní vzdělávání zaměstnanců. 24.10.2012 297 088 Kč
Detail Šumperská provozní vodohospodářská 47674911 Vyplácení mzdových náhrad stávajícímu zaměstnavateli odpovídající počtu hodin účasti jeho zaměstnance na školení v rámci projektu OP LZZ: CZ.1.04/1.2.05/36.00021 31.08.2012 50 000 Kč
Detail Šumperská provozní vodohospodářská 47674911 SUA-MN-38/2015 22.06.2015 19 497 Kč
Detail Šumperská provozní vodohospodářská 47674911 SUA-MN-37/2015 22.06.2015 93 562 Kč
Detail Šumperská provozní vodohospodářská 47674911 SUA-MN-47/2015 10.07.2015 125 295 Kč
Detail Šumperská provozní vodohospodářská 47674911 SUA-MN-48/2015 10.07.2015 53 293 Kč
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Vodovod Řepová - Mírov 01.02.2001 4 032 000 Kč
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Obnova vodovodu Hanušovice 01.09.1997 1 935 000 Kč
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk 09.07.2020 Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Projekt odvodnění kalů ČOV Zábřeh II. 09.03.2020 Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Obnova skupinového vodovodu Šumperk 01.09.1997 2 070 000 Kč
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 28.04.2014 1 291 780 165 Kč
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Projekt odvodnění kalů ČOV Zábřeh II. 04.08.2021 Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Sobotín - rozšíření gravitační splaškové kanalizace 01.04.2017 Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Vodovod Václavov 14.04.2020 Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Zábřeh – intenzifikace a rozšíření ČOV 01.06.2002 35 820 000 Kč