Hlídač Dotací: Hledání osobaid:erazim-kohak

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 80 výsledků

V celkové hodnotě 1 557 908 321 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Výdaje na přípravu 25.10.2012 1 214 040 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 JPD3/001 08.06.2005 20 675 998 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Česká Skalice, vila Čerych č.p. 477 11.08.2011 113 000 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 JPD3/001 27.10.2006 7 387 056 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Obec a k.ú. Česká Skalice, Čerychova vila č.p. 477 16.09.2019 215 000 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Č.OPRLZ001 10.04.2006 46 404 652 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 administrace projektu GG - opatření 5.1. 01.05.2004 5 228 996 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Obec a k.ú. Česká Skalice, areál Čerychovy vily č.p. 477 11.09.2014 173 000 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Projekt administrace GS CZ.04.1.03/2.3.01 v opatření 5.2 14.02.2007 1 179 335 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 JPD3/473 08.11.2006 2 210 710 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Projekt administrace GS CZ.04.1.03/2.3.01 v opatření 5.1 14.02.2007 18 916 357 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 N0001/001 06.11.2006 1 443 000 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Obec a k.ú. Česká Skalice, Čerychova vila 23.07.2018 235 000 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Aktivní občanství je posíleno 24.06.2013 52 029 859 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Příručka dobré praxe globálních grantů JPD 3 01.06.2007 166 485 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 OPRLZ001 03.06.2005 49 879 663 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Obec a k.ú. Česká Skalice, Čerychova vila č.p. 477 16.10.2017 157 000 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 administrace grantového schématu globálního grantu OP RLZ 28.05.2004 3 118 389 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Realizované aktivity v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany klimatu, biodiverzity, legislativních procesů a ochrany práv 24.06.2013 52 264 920 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Evaluace výstupů projektů 3. výzvy 02.01.2008 538 624 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Ochrana demokratických hodnot včetně lidských práv je podpořena 24.06.2013 77 356 334 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Cesta ke spolupráce - rozvoj česko-norského partnerství 01.11.2009 1 826 535 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 JPD3/474 06.04.2007 282 074 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Evaluace výstupů projektů 3. výzvy GG 08.01.2008 133 819 Kč
Detail Nadace rozvoje občanské společnosti 49279416 Fond pro neziskové organizace (NNO) 24.05.2006 263 177 503 Kč