Hlídač Dotací: Hledání osobaid:jan-latka

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 54 výsledků

V celkové hodnotě 152 588 273 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 31.12.2010 65 250 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 R0046/2011/2040178.32 03.01.2011 611 000 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice 08.11.2016 64 708 928 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže pracovníků ve zdravotnictví v souvislostí s epidemií COVID-19 10.08.2021 216 500 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Kybernetická bezpečnost Domažlické nemocnice, a.s. Neznámé Hodnota neznámá
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005900. 10.09.2019 1 276 512 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Další profesní vzdělávání zaměstnanců 06.12.2012 77 481 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení 04.05.2020 Hodnota neznámá
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice 01.10.2016 Hodnota neznámá
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Modernizace zdravotnické přístrojové techniky včetně digitalizace 23.07.2013 21 474 490 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Domažlická nemocnice - Zvýšení kvality návazné péče Neznámé Hodnota neznámá
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Domažlická nemocnice, a.s. - obnova CT přístroje Neznámé Hodnota neznámá
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení Neznámé Hodnota neznámá
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Perioperační péče 31.12.2010 152 320 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 PVD1400084 15.03.2014 95 200 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 DOA-S-17/2010 27.04.2010 26 000 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Ošetřovatelská péče v pediatrii 31.12.2010 73 125 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Domažlická nemocnice a.s.-PKK-videokolonoskop a příslušenství 01.05.2004 700 000 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 DOA-S-18/2010 27.04.2010 45 000 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 23.09.2020 26 072 649 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 R0046/2013/02040178 18.03.2013 245 000 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Domažlická nemocnice, a.s. - pořízení a obnova přístrojového vybavení 30.05.2016 Hodnota neznámá
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 Vzdělávání zdravotnických pracovníků 26.11.2008 71 000 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 gynekologicko - porodnický kmen 08.11.2012 110 000 Kč
Detail Domažlická nemocnice, a.s. 26361078 klinická hematologie a transfuzní služba 20.12.2019 2 309 Kč