Hlídač Dotací: Hledání osobaid:jiri-behounek

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 18 výsledků

V celkové hodnotě 45 465 795 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Agentura pro evropské projekty & 71225978 Malý podnik v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině 28.12.2006 979 941 Kč
Detail Agentura pro evropské projekty & 71225978 prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 25.01.2011 264 Kč
Detail Agentura pro evropské projekty & 71225978 Malá firma v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině + 21.05.2010 2 533 345 Kč
Detail ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A 45245312 VZV9/01 23.08.2001 200 000 Kč
Detail ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A 45245312 8/2000 04.09.2000 336 000 Kč
Detail ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A 45245312 15/03 15.08.2003 Hodnota neznámá
Detail ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A 45245312 Zdravotnické programy 02.03.2005 200 000 Kč
Detail ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A 45245312 11/19/04 22.04.2004 228 000 Kč
Detail ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A 45245312 VZV11/02 12.07.5002 242 550 Kč
Detail ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A 45245312 Vydávání časopisu "Acta Chirurgiae..." 25.04.2006 190 000 Kč
Detail Asociace krajů České republiky 70933146 Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů 03.01.2011 4 528 014 Kč
Detail Asociace krajů České republiky 70933146 Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů 01.03.2011 3 831 499 Kč
Detail Asociace krajů České republiky 70933146 Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě 06.06.2011 5 159 052 Kč
Detail Asociace krajů České republiky 70933146 Moderní a efektivní kraje 21+ Neznámé Hodnota neznámá
Detail Asociace krajů České republiky 70933146 Podpora strategického řízení krajů ČR Neznámé Hodnota neznámá
Detail Asociace krajů České republiky 70933146 Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů 01.03.2011 7 662 999 Kč
Detail Asociace krajů České republiky 70933146 Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů 03.01.2011 9 056 028 Kč
Detail Asociace krajů České republiky 70933146 Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě 06.06.2011 10 318 103 Kč