Hlídač Dotací: Hledání osobaid:ludmila-navratilova

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 67 výsledků

V celkové hodnotě 80 105 655 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 PAA-JZ-43/2018 24.09.2018 324 000 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Pardubickém kraji 12.10.2018 17 098 322 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Motivace mladých k pracovnímu uplatnění ve vystudovaném oboru 10.10.2018 17 577 178 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 PAA-SO-9/2018 24.09.2018 100 980 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 PAA-JZ-9/2017 26.01.2017 180 000 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Regionální podpora zaměstnanosti v oblasti Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko 30.03.2020 4 826 389 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Vzdělávání klíčem k novému zaměstnání 01.12.2016 17 228 768 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Age management - chytrá změna v řízení Teritoriálního paktu zaměstnanosti Pardubického kraje 14.12.2018 2 231 815 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Age management - chytrá změna v řízení Teritoriálního paktu zaměstnanosti Pardubického kraje Neznámé Hodnota neznámá
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Vzdělávání klíčem k novému zaměstnání 12.01.2016 Hodnota neznámá
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Motivace mladých k pracovnímu uplatnění ve vystudovaném oboru 10.10.2018 Hodnota neznámá
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Podpora, vzdělávání a integrace zdravotně postižených na trhu práce v Pardubickém kraji Neznámé Hodnota neznámá
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Regionální podpora zaměstnanosti v oblasti Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko Neznámé Hodnota neznámá
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Čerpání veřejné podpory de minimis na projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015207 03.04.2020 135 540 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Podpora mzdovými příspěvky v rámci realizace projektu OPZ č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005655 v souvislosti s umisťováním klientů projektu na dotovaná pracovní místa 02.01.2018 960 000 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Podpora mzdových příspěvků z OPZ v rámci realizace projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007106. 22.01.2018 160 800 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Podpora mzdovými příspěvky v rámci realizace projektu OPZ č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009721 v souvislosti s umisťováním klientů projektu na dotovaná pracovní místa 10.10.2018 442 200 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009498 14.12.2018 1 315 820 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Podpora mzdovými příspěvky v rámci realizace projektu OPZ č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009719 v souvislosti s umisťováním klientů projektu na dotovaná pracovní místa 08.11.2018 308 736 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Podpora formou mzdového příspěvku v rámci realizace projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004028 20.12.2018 90 000 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Čerpání veřejné podpory de minimis 3 subjektům v rámci projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015207 04.08.2021 60 300 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Podpora mzdových příspěvků z OPZ v rámci realizace projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007106. 21.03.2019 160 800 Kč
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Pardubickém kraji 10.12.2018 Hodnota neznámá
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Vzdělávání klíčem k novému zaměstnání 01.12.2016 Hodnota neznámá
Detail Teritoriální pakt zaměstnanosti 05329175 Podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Pardubickém kraji 01.12.2018 Hodnota neznámá