Hlídač Dotací: Hledání osobaid:martin-muzikant

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 16 výsledků

V celkové hodnotě 20 399 533 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Jihoměstská majetková a.s. 28199081 ABA-S-758/2016 22.02.2017 135 000 Kč
Detail Jihoměstská majetková a.s. 28199081 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti na území MČ Praha 11 15.11.2013 7 293 810 Kč
Detail Jihoměstská majetková a.s. 28199081 CZ.1.02/2.1.00/11.10058 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti na území MČ Praha 11 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Jihoměstská majetková a.s. 28199081 Multifunkční sportovní hala Jedenáctka VS - objekt A - Sportovní hala Jedenáctka, Mírového hnutí 2385/3, Praha 4 - náklady na spotřebu energií přímo od dodavatele (elektrické energie, plyn, vodné, stočné, topná paliva), mzdové náklady včetně zákonných odvodů (sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů) za pracovníky vykonávající údržbu a správu v Žádosti uvedeného sportovního zařízení s limitem odměny 30 000 Kč / měsíc (hrubá mzda) a náklady prokazatelně spojené s běžnou údržbou a opravami sportovního zařízení 14.05.2020 200 000 Kč
Detail Jihoměstská majetková a.s. 28199081 Odstranění tvrdosti při vyměření penále 19.06.2014 590 Kč
Detail Jihoměstská majetková a.s. 28199081 Multifunkční sportovní hala Jedenáctka VS - objekt A - Multifunkční sportovní hala Jedenáctka VS, Mírového hnutí 2385/3, Praha 11 - náklady přímo spojené s provozem daného sportoviště, které prokáže žadatel doklady přímo od dodavatele, vyjma nákladů na pronájem sportoviště, neinvestiční náklady prokazatelně spojené s běžnou údržbou sportoviště, které předchází havarijním stavům a odstraňují se drobnější závady (údržba, drobné opravy), náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti. 15.03.2018 900 000 Kč
Detail Jihoměstská majetková a.s. 28199081 Sportovní hala Jižní Město - Sportovní hala Jižní Město, Květnového vítězství 2233/52, Praha 11 - náklady přímo spojené s provozem daného sportoviště, které prokáže žadatel doklady přímo od dodavatele, vyjma nákladů na pronájem sportoviště, neinvestiční náklady prokazatelně spojené s běžnou údržbou sportoviště, které předchází havarijním stavům a odstraňují se drobnější závady (údržba, drobné opravy), náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti. 15.03.2018 525 000 Kč
Detail Jihoměstská majetková a.s. 28199081 Multifunkční sportovní hala Jedenáctka VS - objekt A - Sportovní hala Jedenáctka VS, Mírového hnutí 2385/3, Praha 11 - náklady na spotřebu energií přímo od dodavatele (elektrické energie, plyn, vodné, stočné, topná paliva), mzdové náklady včetně zákonných odvodů (sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů) za pracovníky vykonávající údržbu a správu v žádosti uvedeného sportovního zařízení s limitem odměny 30 000 Kč / měsíc (hrubá mzda), náklady prokazatelně spojené s běžnou údržbou a opravami sportovního zařízení a náklady na provozní služby (odvoz odpadu, revizní služby, deratizace, úklidové práce, servis závlahového systému, montáž a demontáž přetlakové haly, čištění kanalizace). 01.12.2020 130 000 Kč
Detail Jihoměstská majetková a.s. 28199081 Sportovní hala Jižní Město - Sportovní hala Jižní Město, Květnového vítězství 2233/52, Praha 11 - náklady na spotřebu energií přímo od dodavatele (elektrické energie, plyn, vodné, stočné, topná paliva), mzdové náklady včetně zákonných odvodů (sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů) za pracovníky vykonávající údržbu a správu v žádosti uvedeného sportovního zařízení s limitem odměny 30 000 Kč / měsíc (hrubá mzda), náklady prokazatelně spojené s běžnou údržbou a opravami sportovního zařízení a náklady na provozní služby (odvoz odpadu, revizní služby, deratizace, úklidové práce, servis závlahového systému, montáž a demontáž přetlakové haly, čištění kanalizace). 01.12.2020 130 000 Kč
Detail Jihoměstská majetková a.s. 28199081 Multifunkční sportovní hala Jedenáctka VS - objekt A - Multifunkční sportovní hala Jedenáctka VS, Mírového hnutí 2385/3, Praha 11; Sportovní hala Jižní Město, Květnového vítězství 2233/52, Praha 11; Multifunční objekt Sportovní centrum Hrabákova 2001, Praha 4, Hrabákova 2001, Praha 11 19.05.2021 1 560 000 Kč
Detail Jihoměstská majetková a.s. 28199081 Multifunkční sportovní hala Jedenáctka VS - objekt A - Multifunkční sportovní hala Jedenáctka VS, Mírového hnutí 2385/3, Praha 11 - náklady na spotřebu energií přímo od dodavatele (elektrické energie, plyn, vodné, stočné, topná paliva), mzdové náklady včetně zákonných odvodů (sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů) za pracovníky vykonávající údržbu a správu v Žádosti uvedeného sportovního zařízení s limitem odměny 30 000 Kč / měsíc (hrubá mzda) a náklady prokazatelně spojené s běžnou údržbou a opravami sportovního zařízení, náklad na provozní služby (odvoz odpadu, revizní služby, deratizace věci, úklidové práce, servis závlahového systému, montáž a demontáž přetlakové haly, čištění kanalizace). 07.09.2020 700 000 Kč
Detail Jihoměstská majetková a.s. 28199081 Sportovní hala Jižní Město - Sportovní hala Jižní Město, Květnového vítězství 2233/52, Praha 11 - náklady na spotřebu energií přímo od dodavatele (elektrické energie, plyn, vodné, stočné, topná paliva), mzdové náklady včetně zákonných odvodů (sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů) za pracovníky vykonávající údržbu a správu v Žádosti uvedeného sportovního zařízení s limitem odměny 30 000 Kč / měsíc (hrubá mzda) a náklady prokazatelně spojené s běžnou údržbou a opravami sportovního zařízení, náklad na provozní služby (odvoz odpadu, revizní služby, deratizace věci, úklidové práce, servis závlahového systému, montáž a demontáž přetlakové haly, čištění kanalizace). 07.09.2020 600 000 Kč
Detail Jihoměstská majetková a.s. 28199081 SFŽP - Výzva č. 11/2018 - 5.2.A - Podpora alternativních způsobů dopravy 31.12.2020 728 504 Kč
Detail Jihoměstská majetková a.s. 28199081 115D212000828 18.11.2013 3 548 340 Kč
Detail Jihoměstská majetková a.s. 28199081 Odstranění tvrdosti při vyměření penále. 12.05.2014 5 689 Kč
Detail Jihoměstská majetková a.s. 28199081 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti na území MČ Praha 11 15.11.2013 3 942 600 Kč