Hlídač Dotací: Hledání osobaid:martina-berdychova

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 195 výsledků

V celkové hodnotě 206 933 579 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Nadační fond "Varhany pro Filharmonii 27548341 Hradec Králové, varhany, filharmonie - výstavba; 09334029 01.01.2009 Hodnota neznámá
Detail Fruitstrue s.r.o. 28824318 Realizace místní rozvojové strategie Neznámé 155 126 Kč
Detail Fruitstrue s.r.o. 28824318 Realizace místní rozvojové strategie Neznámé 103 870 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu poskytovatele na realizaci projektu s názvem "Provozní příspěvek". 02.06.2016 1 500 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu s názvem "Konference Baroko, aneb otevřete s námi Kuks". 05.06.2015 45 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu s názvem "Úhrada provozních nákladů roku 2015". 05.06.2015 1 500 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu s názvem "Podpora činnosti TIC v Kuksu". 09.10.2017 31 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Vzdělávací krajina Kuks 24.10.2011 31 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu pro rok 2013 - Žena na cestách 20.02.2013 25 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Poskytnutí účelové dotace na realizaci projektu s názvem " Úhrada provozních nákladů roku 2013 společnosti revitalizace Kuks,o.p.s." 19.11.2013 1 500 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu s názvem "Rozšířená realita v Braunově Betlémě". 08.06.2020 41 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu s názvem "Baroko naoko 2018". 20.07.2018 49 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Schválená maximální výše dotace z prostředků EFRR za realizaci mikroprojektu reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001429 z Fondu mikroprojektů v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 v Euroregionu Glacensis. 08.08.2018 379 343 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Poskytnutí účelové neinvestiční podpory na realizaci projektu s názvem "Úhrada provozních nákladů roku 2014 společnosti Revitalizace KUKS, o.p.s. 14.11.2014 1 500 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu pro rok 2014 - Stezky v krajině 11.03.2014 25 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu - Vojenské památky a pevnosti jako turistické cíle v cestovním ruchu 07.02.2011 15 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Projekt zaměřený na prezentaci společnosti, ale i Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu. 26.10.2010 50 000 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Braunův kraj II. 24.02.2012 32 087 322 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Kuks - Braunův kraj 24.02.2011 6 392 916 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Česko-polská informační centra 01.08.2014 4 686 252 Kč
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Šlechtická sídla a cestovní ruch 30.09.2010 Hodnota neznámá
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Vojenské památky a pevnosti jako turistické cíle 22.04.2011 Hodnota neznámá
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Voda a cestovní ruch 23.05.2012 Hodnota neznámá
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Žena na cestách 19.06.2013 Hodnota neznámá
Detail Revitalizace KUKS o.p.s. 28771168 Baroko bez hranic 20.07.2015 Hodnota neznámá