Hlídač Dotací: Hledání ico:26365804

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 112 výsledků

V celkové hodnotě 1 149 679 605 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 Rozšíření možností využívání internetu širokou veřejností a pacienty 21.04.2006 2 716 484 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 KVA-S-218/2004 12.10.2004 35 559 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 KVA-S-79/2004 26.04.2004 24 750 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 Karlovarská krajská nemocnice,a.s.-nákup a realizace obrazového a archivačního systému /PACS/ pro radiodiagnostická oddělení KKN,a.s. 01.01.2007 Hodnota neznámá
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 Anesteziologie a intenzivní medicína 07.11.2018 2 256 000 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 KVA-S-100(1)/2005 18.06.2005 44 503 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 urologie kmen 27.09.2019 270 000 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 pořádání Mezinárodní konference EMIR 2017 06.06.2017 70 000 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 odstranění tvrdosti při vyměření penále 22.11.2019 2 955 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt III Neznámé Hodnota neznámá
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 Podpora na zajištění lékařské konference. 18.12.2015 50 000 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 Dotace je poskytována na nákup matrací na intenzivní lůžka Eleganza 3XC do nemocnice Cheb. 08.12.2017 100 000 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí dle § 6 odst. 2 písm. b) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 03.10.2017 1 454 960 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 Pořádání XXXIV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny. 30.03.2017 100 000 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 SFZP 074211/2018 13.09.2018 500 000 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 zakoupení zdravotnických přístrojů pro nemocnici Cheb 11.11.2010 1 000 000 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 přístrojové vybavení pro jednotlivá oddělení nemocnice v Sokolově (defibrilátory, odsávačky, kryoextraktor se sondou) 29.06.2010 1 000 000 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 Uplatnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života (zařízení péče o děti) v rámci projektu OP LZZ s reg. číslem: CZ.1.04/3.4.04/B5.00018. 30.10.2013 618 588 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 na úhradu nákladů spojených s projektem Prevence tour 2014 23.06.2014 50 000 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s. 24.02.2011 109 622 476 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN 10.06.2014 107 646 225 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb-lineární urychlovač 09.09.2015 98 302 215 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 Zdravotnické přístroje KKN 25.08.2015 61 566 718 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardio-vaskulárního centra nemocnice Karlovy Vary 19.07.2010 58 657 100 Kč
Detail Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s. 29.11.2013 9 946 698 Kč