Výsledky hledání

Pro hledaný výraz zeleň icoPlatce:00063517 jsme našli 3 756 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz zeleň icoPlatce:00063517 v celém Hlídači

zeleň icoPlatce:00063517 jsme nalezli v těchto databázích


Nalezené smlouvy 1 093 výsledků

Celková cena nalezených smluv 2 mld. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  19531043 16.02.2022 Městská část Praha 3
 1. Pražské služby, a.s.
 2. TILIA Garden s.r.o.
110 305 867 Kč
Z 1 - Údržba a zakládání ploch veřejné zeleně  | Obor: Zemědělství
  4960520 30.12.2013 Městská část Praha 3 Pražské služby 97 623 228 Kč
Smlouva o poskytování služeb komplexní realizace úklidu a údržby veřejného prostranství  | Obor: Zemědělství
  542329 04.11.2016 Městská část Praha 3 Podzimek a synové s.r.o. 90 125 258 Kč
Stavební úpravy panelových domů Rokycanova, Sabinova, Českobratrská  | Obor: Stavebnictví
  19531055 16.02.2022 Městská část Praha 3
 1. TILIA Garden s.r.o.
 2. Pražské služby, a.s.
69 468 436 Kč
Z 2 - Údržba a zakládání ploch veřejné zeleně  | Obor: Zemědělství
  4612252 01.02.2018 Městská část Praha 3
 1. TILIA Garden s.r.o.
 2. SANKOL, zahradnická s.r.o.
+1 dodavatel
41 843 228 Kč
Rámcová dohoda na zajišťování zahradnických včetně údržby a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň - opakované zadání - zahradnické práce nad rámec běžné údržby  | Obor: Zemědělství
  4621464 01.02.2018 Městská část Praha 3 TILIA Garden s.r.o. 18 723 714 Kč
Rámcová dohoda na zajišťování zahradnických včetně údržby a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň - opakované zadání - založení a údržba záhonů letniček a dvoluetek  | Obor: Zemědělství
  4622180 01.02.2018 Městská část Praha 3 PREMIO INVEST s.r.o. 17 718 228 Kč
Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací vč.údržby mobiliáře a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň-opakované zadání - údržba a opravy mobiliáře a herních prvků  | Obor: Stavebnictví
  4621500 01.02.2018 Městská část Praha 3
 1. PREMIO INVEST s.r.o.
 2. Pražské služby, a.s.
17 612 353 Kč
Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací vč. údržby mobiliáře a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň-opakované zadání-úklid ploch veřejné zeleně nad rámec  | Obor: Zemědělství
  4621480 01.02.2018 Městská část Praha 3 TILIA Garden s.r.o. 15 799 197 Kč
Rámcová dohoda na zajišťování zahradnických včetně údržby a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň - opakované zadání - údržba Rajské zahrady  | Obor: Zemědělství
  4613304 01.02.2018 Městská část Praha 3 TILIA Garden s.r.o. 15 447 964 Kč
Rámcová dohoda na zajišťování zahradnických včetně údržby a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň - opakované zadání - údržba trvalek, růží, keřů a štěrkových záhonů  | Obor: Zemědělství
  4613292 01.02.2018 Městská část Praha 3
 1. TILIA Garden s.r.o.
 2. SANKOL, zahradnická s.r.o.
13 101 159 Kč
Rámcová dohoda na zajišťování zahradnických včetně údržby a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň - opakované zadání - arboristické práce a péče o stromořadí  | Obor: Zemědělství
  10090338 07.08.2019 Městská část Praha 3 JITKA MÜLLEROVÁ, 1975 12 589 729 Kč
Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - bytové č. 279/6, Rokycanova 279/18, Sabinova 278/8, Praha 3 - Žižkov  | Obor: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  19531059 16.02.2022 Městská část Praha 3
 1. TILIA Garden s.r.o.
 2. Pražské služby, a.s.
11 658 532 Kč
Z 3 - Údržba a zakládání ploch veřejné zeleně  | Obor: Zemědělství
  20904607 09.05.2022 Městská část Praha 3 Rezidence Ontario s.r.o. 11 176 900 Kč
Smlouva o spolupráci  | Obor: Stavebnictví
  4634484 01.02.2018 Městská část Praha 3
 1. TILIA Garden s.r.o.
 2. PREMIO INVEST s.r.o.
7 563 274 Kč
Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací vč.údržby mobiliáře a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň - opakované zadání - údržba vodních prvků a zařízení  | Obor: Odpady
  1790410 15.03.2017 Městská část Praha 3 CTR Viktoria Center s.r.o. 7 389 435 Kč
Smlouva o spolupráci s CTR Viktoria Center s.r.o.  | Obor: Stavebnictví
  17577355 24.08.2021 Městská část Praha 3
 1. Metrostav Vackov a.s.
 2. Městská část Praha 3
6 050 000 Kč
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací týkající se pozemků parc.č. 3606/2, 3606/4, 3606/5, 3606/7 a části pozemků parc.č. 3541/32 a 3541/103, vše v k.ú. Žižkov  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  10090358 15.08.2019 Městská část Praha 3
 1. JIŘÍ ŠKORŇA, 1956
 2. EVA ŠKORŇOVÁ, 1953
5 071 891 Kč
Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - bytové č. 278/11, Sabinova 278/8, Rokycanova 279/18, Praha 3 - Žižkov  | Obor: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  20904611 28.01.2022 Městská část Praha 3 STRM Gama, a.s. 5 000 000 Kč
Smlouva o spolupráci  | Obor: Stavebnictví
  26152295 18.10.2023 Městská část Praha 3 ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 4 726 274 Kč
Smlouva o dílo na stavební práce "Obnova uličních stromořadí Prahy 3 - nová komunikační zeleň"  | Obor: Stavebnictví
  9679639 18.06.2019 Městská část Praha 3 ŠTEFAN GLEZGO, 1956 4 712 012 Kč
Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - bytové č. 278/5, Sabinova 278/8, Rokycanova 279/18, Praha 3 - Žižkov  | Obor: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  9354255 17.04.2019 Městská část Praha 3 IVETA SMETANOVÁ, 1977 4 700 327 Kč
Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - bytové č. 278/8, Sabinova 278/8, Rokycanova 279/18, Praha 3 - Žižkov  | Obor: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  9707591 18.06.2019 Městská část Praha 3
 1. DANIEL ŠTĚPÁN, 1970
 2. ROMANA ŠTĚPÁNOVÁ, 1974
4 496 508 Kč
Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - bytové č. 278/20, Sabinova 278/8, Rokycanova 279/18, Praha 3 - Žižkov  | Obor: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  9256983 10.05.2019 Městská část Praha 3
 1. LADISLAV KUBÁŇ, 1961
 2. PAVLÍNA KUBÁŇOVÁ, 1967
4 092 835 Kč
Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - bytové č. 278/2, Sabinova 278/8, Rokycanova 279/18, Praha 3 - Žižkov  | Obor: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  16685603 24.05.2021 Městská část Praha 3
 1. MICHAELA GEMZOVÁ, 1970
 2. LUKÁŠ GEMZA, 1991
3 788 757 Kč
Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - bytovéč. 383/11, Ondříčkova 383, 384, 130 00 Praha 3 - Žižkov  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
 • Následující »
 • Exportovat výsledky do Excelu

zeleň icoPlatce:00063517 jsme nalezli ještě v těchto databázích