Výsledky hledání

Pro hledaný výraz holding:27582167 jsme našli 611 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz holding:27582167 v celém Hlídači


Nalezené smlouvy 342 výsledků

Celková cena nalezených smluv 489 mil. Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 4366720 15. 12. 2017 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Konsorcium Pro Karlín, o. p. s. Neuvedena
DP přenechává k užívání část pozemku parc. č. 805/2 o výměře 417 m2 v k.ú. Karlín k umístnění 8 ks stolů a 32 ks židlí  | Obor: Nábytek
 6375615 2. 8. 2018 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Konsorcium Pro Karlín, o. p. s. Neuvedena
Vypůjčka část pozemku parc. č. 805/2 v k.ú. Karlín "IPR Pražské židle & stolky" (8 ks stolů a 32 ks židlí)  | Obor: Stavebnictví
 6190915 18. 7. 2018 Deloitte Advisory s.r.o. České vysoké učení technické v Praze 108 900 Kč
Darovací smlouva Introduction to Computer Science  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 3350442 10. 9. 2017 Deloitte Advisory s.r.o. Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace 108 900 Kč
Smlouva o zajištění divadelního představení a krátkodobém pronájmu  | Obor: Reklama
 2027274 6. 4. 2017 Deloitte Advisory s.r.o. Univerzita Karlova 181 500 Kč
FSV - Smlouva o spolupráci a propagaci Společnosti Partnerem  | Obor: Reklama
 10573590 24. 10. 2019 Deloitte Advisory s.r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze 181 500 Kč
Smlouva o partnerské spolupráci (dále jen smlouva)  | Obor: Reklama
 3128398 8. 9. 2017 Deloitte Advisory s.r.o. Povodí Vltavy, státní podnik 235 950 Kč
Znalecké posouzení provozu původních soustrojí MVE Římov  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 9306575 10. 6. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Konsorcium Pro Karlín, o. p. s. Neuvedena
Výpůjčení části pozemku parc. č. 805/2 k.ú. Karlín pro akci „Pražské židle & stolky“  | Obor: Vzdělávání a školení
 10380382 9. 10. 2019 Deloitte Advisory s.r.o. České vysoké učení technické v Praze 157 300 Kč
Dar poskytnutý za účelem podpory vzdělávání doktorandů, konkrétně na semináře Počítačové architektury a diagnostiky  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 4253696 2. 1. 2018 SNEO, a.s. Deloitte Advisory s.r.o. 229 900 Kč
Analýza vybraných pozemků  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 4253712 2. 1. 2018 SNEO, a.s. Deloitte Advisory s.r.o. 229 900 Kč
Analýza vybraných pozemků  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 12850588 1. 6. 2020 Správa železnic, státní organizace Deloitte Advisory s.r.o. 2 286 900 Kč
Smlouva o dílo „Integrita dat a reporting v IS SAP REM“  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 10753296 14. 11. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Deloitte Advisory s.r.o. 173 514 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 53/2019 na zhotovení analýzy a na zajištění tech.podmínek ZD - rozšíření plnění o věcně-technickou součinnost  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 5544003 11. 10. 2017 Středočeský kraj Deloitte Advisory s.r.o. Karolínská 654/2 186 00 Praha 8 302 500 Kč
01 - Deloitte, Shromáždění veškeré smluvní dokumentace týkající se celkové dluhové služby Kraje platné ke dni podpisu, služeb tykajici se vyhodnoceni indikativních nabídek za ucelem restrukturalizace  | Obor: Právní služby
 12940896 8. 6. 2020 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Deloitte Advisory s.r.o. Neuvedena
Smlouva o poskytování poradenských služeb  | Obor: Právní služby
 11815572 28. 1. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o. 1 560 900 Kč
Podpora při zajištění provozu, testování a rozvoje C-ITS v ŘSD ČR  | Obor: Internetové služby, servery, cloud
 11348828 13. 1. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Deloitte Advisory s.r.o. 66 550 Kč
Poradenské služby  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 5374780 18. 4. 2018 Ústecký kraj Deloitte Advisory s.r.o. 2 236 080 Kč
Smlouva o provedení personálního auditu  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 11275124 20. 12. 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Deloitte Advisory s.r.o. 1 452 000 Kč
Smlouva o dílo Evaluace systémového projektu "SYPO"  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 10983028 3. 12. 2019 Česká pošta, s.p. Deloitte Advisory s.r.o. 547 344 Kč
náklady na reklamu - kampane  | Obor: Reklama
 10708540 7. 11. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. 1 167 650 Kč
Smlouva o zpracování studie proveditelnosti na téma sladění vstupů a výstupů mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV s externími projekcemi  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 8344919 8. 2. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Deloitte Advisory s.r.o. 598 950 Kč
Objednávka daňově poradenských služeb ŘO/01/2019  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 6931455 4. 9. 2013 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Deloitte Advisory s.r.o. Neuvedena
004442 Deloitte Advisory - smlouva o poskytování služeb  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 6832183 24. 9. 2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Deloitte Advisory s.r.o. 1 687 950 Kč
Smlouva o dílo „Popis a zhodnocení variant přístupu k prodeji elektrické energie železničním dopravcům“,  | Obor: Stavebnictví
 11446996 17. 1. 2020 Ministerstvo zdravotnictví Deloitte Advisory s.r.o. 1 573 000 Kč
zpracování evaluace projektu "Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné", který je spolufinancován z fondů EU  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

holding:27582167 jsme nalezli ještě v těchto databázích

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 260 797 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy