Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:00020702 AND datumUzavreni:[2024-01-01 TO 2025-01-01} jsme našli 76 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:00020702 AND datumUzavreni:[2024-01-01 TO 2025-01-01} v celém Hlídači

ico:00020702 AND datumUzavreni:[2024-01-01 TO 2025-01-01} jsme nalezli v těchto databázích


Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.
V roce 2024 uzavřela státní firma celkem 75 smluv s veřejnou správou za 160 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 75 výsledků

Celková cena nalezených smluv 160 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  28010767 06.02.2024 Národní technická knihovna
  1. České vysoké učení technické v Praze
  2. Česká zemědělská univerzita v Praze
+31 dalších dodavatelů
Neuvedena
Smlouva o centralizovaném zadávání  | Obor: IT
  27559727 08.02.2024 Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Neuvedena
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  27665943 16.02.2024 Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 114 950 Kč
Plnění smlouvy na základě výzvy - 2.2 odborné příručky  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  28179471 02.04.2024 Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 65 340 Kč
Plnění smlouvy na základě výzvy - 4.2 účast na výstavách a veletrzích do 3 dnů  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  28178875 02.04.2024 Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 75 504 Kč
Plnění smlouvy na základě výzvy - 1.3 zajištění excepce článků z lesnických a mysliveckých časopisů  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  28604495 06.05.2024 Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
  1. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
  2. ALS Czech Republic, s.r.o.
6 409 558 Kč
Smlouva o účasti na projektu Vliv struktury zemědělské krajiny na zátěž pesticidy a početnost volně žijících živočichů. (TA ČR: SS07020316)  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  27303971 16.01.2024 Technologická agentura České republiky Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 4 023 375 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory Sigma DC2 (TQ03)  | Obor: Dary a dotace
  28178839 02.04.2024 Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 139 392 Kč
Plnění smlouvy na základě výzvy - 4.1 zajištění propagace a osvěty v oboru lesnického výzkumu a myslivosti prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  27669979 15.02.2024 Česká zemědělská univerzita v Praze
  1. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
  2. Masarykova univerzita
8 548 703 Kč
dohoda o přistoupení ke smlouvě o účasti na řešení projektu č. QK23020117_"Vývoj aplikace pro automatizovanou evidenci ulovené spárkaté zvěře na základě individuality struktury kožní tkáně vnějšího  | Obor: IT
  27487159 24.01.2024 Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 9 454 742 Kč
Dopady klimatické změny na malá lesní povodí a možnosti jejich zmírnění prostřednictvím lesnického managementu a vodohospodářských opatření  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  28179435 02.04.2024 Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 96 800 Kč
Plnění smlouvy na základě výzvy - 4.2 výstavy a veletrhy nad 3 dny  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  28409043 18.04.2024 Spolumajitelé Cukrák s.r.o. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136 252 02 Jíloviště 421 279 Kč
Kup.sml.-stavby-poz.st.399,400,401,402 ku Jílovišt  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  27303967 16.01.2024 Technologická agentura České republiky Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 4 157 500 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory Sigma DC2 (TQ03)  | Obor: Dary a dotace
  27577495 07.02.2024 Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 7 205 550 Kč
Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta a informační kampaň pro vlastníky a  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  28402979 02.01.2024 Město Černovice
  1. Martin Pospíšil
  2. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
+6 dalších dodavatelů
6 325 057 Kč
Smlouva o spolupráci  | Obor: Dary a dotace
  27271795 15.01.2024 Lesy České republiky, s.p. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 121 000 Kč
Dílo; Semenářství a školkařství; Zkoušky kvality semenného materiálu  | Obor: Zemědělství
  28736970 17.05.2024 Technologická agentura České republiky Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 10 563 094 Kč
Sml. o posk. podpory Prostředí pro život (SS07)  | Obor: Dary a dotace
  27248883 12.01.2024 Technologická agentura České republiky Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 4 089 687 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory Sigma DC2 (TQ03)  | Obor: Dary a dotace
  27488815 24.01.2024 Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 19 105 000 Kč
Jedle bělokorá jako dřevina pro druhové přeměny lesních porostů ČR a vliv uplatněných obnovních sečí v interakci s podmínkami lesních stanovišť na její růst, vitalitu, odolnost vůči fytopatogenům a  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  27489915 25.01.2024 Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 11 124 537 Kč
Aktualizace Lesnicko-typologického klasifikačního systému včetně stanovení předpokládaného vývoje lesních vegetačních stupňů s vyhodnocením vlivu mezo a mikroklimatu s ohledem na probíhající  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  27489735 24.01.2024 Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 11 450 000 Kč
Kontrola shodnosti a ověřování původu reprodukčního materiálu lesních dřevin pomocí DNA analýz  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  27652355 15.02.2024 Forestal s.r.o. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136 252 02 Jíloviště 242 000 Kč
Aukce PJ 4460 - vláknina 234,75 m3  | Obor: Zemědělství
  27489883 25.01.2024 Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 10 782 986 Kč
Zhodnocení dopadů výskytu invazních druhů a návrhy efektivních řešení jejich regulace  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  28047471 19.03.2024 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136 252 02 Jíloviště HOBBYCENTRUM Radotín s.r.o. 89 900 Kč
traktor zahradní  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  27848527 04.03.2024 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136 252 02 Jíloviště Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost 70 000 Kč
Smlouva o realizaci auditu rovných příležitostí  | Obor: Nábor zaměstnanců
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:00020702 AND datumUzavreni:[2024-01-01 TO 2025-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích