Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:00233129 AND datumUzavreni:[2022-01-01 TO 2023-01-01} jsme našli 323 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:00233129 AND datumUzavreni:[2022-01-01 TO 2023-01-01} v celém Hlídači

ico:00233129 AND datumUzavreni:[2022-01-01 TO 2023-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích


Město Beroun
Úřad - orgán veřejné moci.
V roce 2023 uzavřel úřad celkem 110 smluv v registru smluv za 368 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 322 výsledků

Celková cena nalezených smluv 842 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  20165339 26.04.2022 Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace Město Beroun 7 067 329 Kč
SMLOUVA o zajišťování a financování dopravní obslužnosti OBC/0169/05792291/2022  | Obor: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  22841169 13.12.2022 Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace Město Beroun Neuvedena
DOHODA O UKONČENI SMLOUVY o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti S-246/05792291/2020/2/2021  | Obor: Doprava a poštovní služby
  21436115 24.08.2022 STRABAG a.s.
  1. Město Beroun
  2. Město Králův Dvůr
Neuvedena
Dohoda o předčasném užívání stavby "II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek", SoD S-2256/00066001/2021  | Obor: Stavebnictví
  20717947 06.06.2022 Česká pošta, s.p. Město Beroun Neuvedena
TokenME EVO + SW
  23104833 19.12.2022 Středočeský kraj Město Beroun Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění ubytování
  21612843 25.08.2022 Česká pošta, s.p. Město Beroun Neuvedena
Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty  | Obor: Poštovní a kurýrní služby
  19549859 22.02.2022 Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace Město Beroun 12 806 901 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti – Město Beroun  | Obor: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  21236103 02.08.2022 STRABAG a.s.
  1. Město Beroun
  2. Město Králův Dvůr
146 609 333 Kč
II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek - dodatek č. 1-4 (ZBV 1-4)  | Obor: Stavebnictví
  19834663 24.03.2022 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Beroun (Úřad práce České republiky) Město Beroun Neuvedena
Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku  | Obor: Nábor zaměstnanců
  19225363 20.01.2022 Brownfield Beroun a.s. Město Beroun 1 328 800 Kč
Smlouva o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku - polyfunkční objekt Na Dražkách - Brownfield Beroun, a. s.  | Obor: Stavebnictví
  20960519 28.06.2022 Pod Klukem s.r.o. Město Beroun 24 408 800 Kč
Smlouva o územním rozvoji - obytná čtvrť Beroun Pískovna  | Obor: Stavebnictví
  20053899 21.04.2022 Středočeský kraj Město Beroun 262 800 Kč
dotace POSEZ Město Beroun - neinvestiční dotace  | Obor: Dary a dotace
  21889549 03.10.2022 AVISUM Beroun s.r.o. Město Beroun 33 360 000 Kč
Smlouva o územním rozvoji - projekt přestavby bývalého areálu traktorky na bytový komplex  | Obor: Stavebnictví
  21887169 21.09.2022 Město Králův Dvůr Město Beroun 150 000 Kč
Smlouva o spolupráci při realizaci společné akce "KRÁLOVSKÝ PRŮVOD"  | Obor: Dary a dotace
  19543599 02.03.2022 Státní fond životního prostředí České republiky Město Beroun 1 156 455 Kč
Smlouva č. 1200400047 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky  | Obor: Dary a dotace
  20914503 28.06.2022 Český spořínek s.r.o. Město Beroun 622 568 Kč
Smlouva o územním rozvoji - základní a mateřská škola VIA Beroun  | Obor: Stavebnictví
  22255589 30.09.2022 Město Hořovice Město Beroun 70 583 Kč
Smlouva o spolupráci při zajištění projektu "Beroun - Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin" v roce 2022  | Obor: Dary a dotace
  21807157 13.06.2022 RezidenceZávodí s.r.o. Město Beroun 729 600 Kč
smlouva o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku - rodinné domy v Berouně-Závodí  | Obor: Stavebnictví
  20315123 29.04.2022 Státní pozemkový úřad Město Beroun 8 317 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku v k.ú. Beroun  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  21561523 31.08.2022 Správa železnic, státní organizace Město Beroun 85 707 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  20857931 13.06.2022 Středočeský kraj Město Beroun Neuvedena
Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování  | Obor: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  19231359 31.01.2022 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Beroun (Úřad práce České republiky) Město Beroun Neuvedena
DODATEK č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BEA-V-2/2021 ze dne 20.12.2021  | Obor: Nábor zaměstnanců
  22591737 02.12.2022 Středočeský kraj Město Beroun Neuvedena
Dohoda o zajištění kapacit pro ubytování  | Obor: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  21736965 20.09.2022 Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace Město Beroun 6 680 173 Kč
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti OBC/0169/05792291/2022/1  | Obor: Doprava a poštovní služby
  21102551 20.07.2022 Město Beroun CETIN a.s. 920 411 Kč
Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku p.č.423/1 v k.ú. Beroun  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:00233129 AND datumUzavreni:[2022-01-01 TO 2023-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích