Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:00260771 AND datumUzavreni:[2023-01-01 TO 2024-01-01} jsme našli 250 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:00260771 AND datumUzavreni:[2023-01-01 TO 2024-01-01} v celém Hlídači

ico:00260771 AND datumUzavreni:[2023-01-01 TO 2024-01-01} jsme nalezli v těchto databázích


Město Nový Bor
Úřad - orgán veřejné moci.
V roce 2023 uzavřel úřad celkem 183 smluv s veřejnou správou za 134 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 249 výsledků

Celková cena nalezených smluv 176 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  24184461 21.04.2023 EISNEROVÁ JANA nar. 1981 Město Nový Bor 1 172 228 Kč
Prodej pozemku pč. 150/1 a pč. 150/3 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  25594803 28.08.2023 Petr Ondřej nar. 1997 Město Nový Bor 68 970 Kč
Prodej Škoda Octavia II Classic 1.9 TDI 77 kw - Kupní smlouva  | Obor: Osobní vozidla
  25587303 30.08.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 320 000 Kč
Dodatek č.2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor: Nábor zaměstnanců
  24520511 23.05.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 256 000 Kč
Dodatek č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor: Nábor zaměstnanců
  26701255 20.11.2023 Liberecký kraj Město Nový Bor 13 896 850 Kč
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2024 do roku 2028  | Obor: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  23207893 25.01.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 859 350 Kč
Dodatek č.3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor: Nábor zaměstnanců
  23507669 20.02.2023 Státní zemědělský intervenční fond Město Nový Bor 1 184 522 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 22/008/19210/451/019/001193  | Obor: Dary a dotace
  24184105 20.04.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 1 419 350 Kč
Dodatek č.3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor: Nábor zaměstnanců
  24251281 26.04.2023 GasNet, s.r.o. Město Nový Bor 124 695 Kč
OSM - smlouva o zřízení služebnosti, zřízení služebnosti k pozemkům pč. 419/1, pč. 501 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, pč. 24, pč. 27, pč. 192/4, pč. 193/1, pč. 193/2, pč. 194, pč. 195 v k.ú. Nový
  26266119 09.10.2023 Ing. Ladislav Holčák Město Nový Bor 96 800 Kč
Kupní smlouva na jehličnatou vlákninu z probírek
  25150895 30.06.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Liberec (Úřad práce České republiky)
  1. Město Nový Bor (IČO: 00260771)
  2. Úřad práce České republiky (IČO: 72496991)
15 642 Kč
Na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 19.12.2011 s účinností od 01.01.2012 má ÚP ČR, KrP Liberec, v pronájmu 2 kanceláře ve 3. podlaží domu čp. 1001 v ulici B. Egermanna, Nový Bor o výměře 62 m2,  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  26109987 13.10.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 1 595 350 Kč
D O D A T E K č. 5 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.  | Obor: Nábor zaměstnanců
  24183125 21.04.2023 VOKÁL MIROSLAV nar. 1980 Město Nový Bor 810 000 Kč
Prodej pozemku pč. 138/4 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  24520299 23.05.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 256 000 Kč
Dodatek č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  | Obor: Nábor zaměstnanců
  26109843 13.10.2023 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Česká Lípa (Úřad práce České republiky) Město Nový Bor 272 000 Kč
D O D A T E K č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.  | Obor: Nábor zaměstnanců
  26431607 30.06.2023 Českolipská farma s.r.o. Město Nový Bor 158 734 Kč
Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 204/20  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  26749383 05.12.2023 Accolade CZ 42, s.r.o., člen koncernu Město Nový Bor 111 100 Kč
OSM - dodatek č. 1 k budoucímu prodeji pozemků pč. 2575/4 a pč. 2578/10 v k.ú. Nový Bor
  24820459 12.06.2023 Liberecký kraj Město Nový Bor 121 000 Kč
07 Smlouva o poskytnutí dotace na restaurování 6 ks interiérových dveří v přízemí Sklářského muzea Nový Bor  | Obor: Dary a dotace
  26189855 04.10.2023 Liberecký kraj Město Nový Bor 121 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace z DF LK - pořízení věcných prostředků  | Obor: Dary a dotace
  26266115 10.10.2023 Milan Nechutný Město Nový Bor 96 800 Kč
Kupní smlouva na kůrovcové dřevo  | Obor: Zemědělství
  25519891 23.06.2023 EKO-KOM, a.s. Město Nový Bor Neuvedena
TSM Smlouva o spolupráci - nahrazující smlouvy EKO-KOM  | Obor: Odpady
  25283895 27.07.2023 Liberecký kraj Město Nový Bor 183 920 Kč
Poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 8.5 na projekt "Pořízení kompostérů pro občany Nového Boru"  | Obor: Dary a dotace
  24628783 22.05.2023 Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Město Nový Bor 378 730 Kč
KS - p.č. 1513/1, k.ú. Arnultovice u Nového Boru  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  24797359 14.06.2023 ČEZ Distribuce, a. s. Město Nový Bor 503 999 Kč
OSM - smlouva o zřízení věcného břemene - zřízení věcného břemena k pozemkům parc. č. 706,892/1,1139/1,1145/2, 1163, č. 1245, pč. 1258, pč. 1263, pč. 1289, pč. 1319/1, pč. 1331, 1346, pč. 1351, pč.  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  25266227 25.07.2023 Státní fond dopravní infrastruktury Město Nový Bor 6 040 834 Kč
Smlouva č. 328/C/5518510034/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023  | Obor: Dary a dotace
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:00260771 AND datumUzavreni:[2023-01-01 TO 2024-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích