Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:19010591 AND datumUzavreni:[2023-01-01 TO 2024-01-01} jsme našli 50 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:19010591 AND datumUzavreni:[2023-01-01 TO 2024-01-01} v celém Hlídači

ico:19010591 AND datumUzavreni:[2023-01-01 TO 2024-01-01} jsme nalezli v těchto databázích


KUNST, spol. s r.o.
Soukromá firma.
V roce 2024 uzavřela firma celkem 5 smluv s veřejnou správou za 5 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 49 výsledků

Celková cena nalezených smluv 488 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  24467119 18.05.2023 Město Týnec nad Sázavou KUNST, spol. s r.o. 139 009 192 Kč
Smlouva o dílo - Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou II
  25630947 17.08.2023 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. KUNST, spol. s r.o. 3 141 281 Kč
Dodatek č. 1 k SOD - ČOV Přerov, doplnění záložního dmychadla  | Obor: Stavebnictví
  25454847 08.08.2023 Město Hranice KUNST, spol. s r.o. Neuvedena
Dodávka a montáž 7 ks čerpadel do třech objektů čerpacích stanic - realizace akce - Kupní smlouva, Dodatek č.1  | Obor: Chemické výrobky
  23903873 27.03.2023 Vodárny Kladno - Mělník, a.s. KUNST, spol. s r.o. - 1 306 Kč
ČOV Tuchlovice - lapák štěrku
  25517815 21.08.2023 Město Sokolov KUNST, spol. s r.o. 2 070 378 Kč
ČOV – Výměna provzdušňovacích elementů systému aerace aktivačních nádrží  | Obor: Stavebnictví
  25946623 22.09.2023 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. KUNST, spol. s r.o. 100 069 407 Kč
Dodatek č. 1 - Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk - technologie  | Obor: Stavební úpravy pro železnici
  25280351 27.06.2023 Vodárny Kladno - Mělník, a.s. KUNST, spol. s r.o. 556 523 Kč
ČOV Kladno, Vrapice - havarijní rekonstrukce DN  | Obor: Stavebnictví
  25862715 22.09.2023 Město Polička KUNST, spol. s r.o. 33 782 068 Kč
Dodatek č. 3 _ Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV  | Obor: Stavebnictví
  27005747 29.11.2023 Vodárny Kladno - Mělník, a.s. KUNST, spol. s r.o. 325 825 Kč
Mělnické Vtelno - intenzifikace ČOV
  23108985 04.01.2023 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. KUNST, spol. s r.o. 12 086 304 Kč
Rekonstrukce prameniště Troubky  | Obor: Stavebnictví
  23242933 13.01.2023 CHEVAK Cheb, a.s. KUNST, spol. s r.o. Neuvedena
Kupní smlouva
  25638947 31.08.2023 Ústecký kraj KUNST, spol. s r.o. 474 952 Kč
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávky na akci „SPZ Triangle – Dovybavení technologie biologické ČOV“  | Obor: Stavebnictví
  28006647 22.12.2023 Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o. KUNST, spol. s r.o. 181 500 Kč
ČOV Krnov - rekonstrukce technologického vystrojení nádrže primární sedimentace
  23000253 04.01.2023 Město Slaný KUNST, spol. s r.o. 307 509 Kč
Objednávka - Objednávka_ Dodávka technologické části stavby - ČOV  | Obor: Průmyslové stroje
  23764429 15.03.2023 Město Hranice KUNST, spol. s r.o. 5 081 298 Kč
Dodávka a montáž 7 ks čerpadel do třech objektů čerpacích stanic - realizace akce - Kupní smlouva  | Obor: Stavebnictví
  26707015 30.11.2023 Město Polička KUNST, spol. s r.o. 33 782 068 Kč
Dodatek č. 4 Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV  | Obor: Stavebnictví
  27130995 21.12.2023 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. KUNST, spol. s r.o. 2 387 413 Kč
Oprava vodovodu Slavkov - I. etapa oprava ČS Slavkov  | Obor: Stavebnictví
  23082969 09.01.2023 Vodárny Kladno - Mělník, a.s. KUNST, spol. s r.o. 6 050 410 Kč
ČOV Kralupy - sanace VN 2  | Obor: Stavebnictví
  24094769 27.03.2023 Vodárny Kladno - Mělník, a.s. KUNST, spol. s r.o. Neuvedena
ČOV Kladno, Vrapice - havarijní rekonstrukce DN
  25109039 12.07.2023 Statutární město Ostrava
  1. KUNST, spol. s r.o.
  2. ARKO TECHNOLOGY, a.s.
4 730 210 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací a nerealizování méněprací v rámci stavby "Úpravna vody Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží"  | Obor: Stavební úpravy pro železnici
  25292919 27.07.2023 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. KUNST, spol. s r.o. 8 336 900 Kč
Smlouva o dílo na akci: BČOV - oprava dosazovací nádrže DN 25  | Obor: Stavebnictví
  26730551 04.12.2023 Město Pacov KUNST, spol. s r.o. 27 830 Kč
Objednávka - náhradní díly - čistič hran
  24061273 30.03.2023 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. KUNST, spol. s r.o. Neuvedena
objednávka - servis Hyperboloidních míchadel, CHČOV - servis technologie
  25236495 24.07.2023 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. KUNST, spol. s r.o. Neuvedena
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU - Břvany, ČOV Břvany - rekonstrukce - strojně technologická část a technologická elektroinstalace v rozsahu potřebném pro vydání SP  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  26038047 25.09.2023 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace KUNST, spol. s r.o. 24 804 396 Kč
Smlouva o dílo - Odstranění havarijního stavu odběrného objektu Solenice - jímání a čerpání vody  | Obor: Stavebnictví
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:19010591 AND datumUzavreni:[2023-01-01 TO 2024-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích