Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:25317628 AND datumUzavreni:[2022-01-01 TO 2023-01-01} jsme našli 115 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:25317628 AND datumUzavreni:[2022-01-01 TO 2023-01-01} v celém Hlídači

ico:25317628 AND datumUzavreni:[2022-01-01 TO 2023-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Soukromá firma.
V roce 2022 uzavřela firma celkem 113 smluv v registru smluv za 4 mld. Kč.

Nalezené smlouvy 114 výsledků

Celková cena nalezených smluv 4 mld. Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  19498663 22.02.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Statutární město Prostějov 987 338 Kč
Smlouva o zvláštním užívání ploch veřejného prostranství a o podmínkách mimořádných zásahů do nich - D46 Prostějov - oprava mostů - zábor manipulační plochy  | Obor: Stavebnictví
  19449607 21.02.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Správa železnic, státní organizace 4 034 800 Kč
Dodatek ke Smlouvě o provedení omezení na síti Správy železnic  | Obor: Stavebnictví
  19599995 08.03.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Správa železnic, státní organizace 1 625 400 Kč
Dodatek ke Smlouvě o provedení omezení na síti Správy železnic  | Obor: Stavebnictví
  20167483 27.04.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. 4 779 205 Kč
Smlouva o dílo - oprava koleje pod zastávkou Novolíšeňská  | Obor: Stavebnictví
  20011499 13.04.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Správa železnic, státní organizace 115 495 Kč
Objednávka pronájmu jeřábu ŽDJ  | Obor: Stavebnictví
  19169339 20.01.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 5 341 250 Kč
SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU A O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ CK03000109 Injektované kompozitní horninové kotvy  | Obor: Stavebnictví
  19675591 15.03.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Správa železnic, státní organizace 728 800 Kč
Smlouva o provedení omezení na síti Správy železnic  | Obor: Stavebnictví
  19567259 03.02.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR 226 838 Kč
Kupní smlouva k prodeji vytěženého materiálu při opravě dálnice D1 odpočívky Troubsko  | Obor: Stavebnictví
  20111531 26.04.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Jihomoravský kraj Neuvedena
NEM OM 5 63 22 Smlouva o právu provést stavbu - silnice II/602 a III/15270 v k. ú. Bohunice  | Obor: Stavebnictví
  20146459 27.04.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. 113 365 730 Kč
Smlouva o dílo - Stavební úpravy TT Osová - Starý Lískovec včetně úprav trolejového vedení a kabelových prostupů  | Obor: Stavebnictví
  19305567 27.01.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Technické sítě Brno, akciová společnost 60 500 Kč
Objednávka - součinnost při realizaci VO SO 408-410  | Obor: Stavebnictví
  19300099 03.02.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR 102 840 Kč
I/38 Čáslav obchvat mosty 38-049, 38-050 a 38-051  | Obor: Stavebnictví
  20666243 07.06.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Fakultní nemocnice Brno Neuvedena
pronájem části pozemků jako zázemí pro stavbu - dodatek č. 1  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  19063343 12.01.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brněnské komunikace a.s. Neuvedena
Objednávka - frézování na rok 2022  | Obor: Stavebnictví
  20064367 19.04.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Správa železnic, státní organizace 30 800 Kč
Smlouva o provedení omezení na síti Správy železnic  | Obor: Stavebnictví
  20683631 10.06.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 294 756 Kč
Letiště Brno - jednoduchý nátěr z asfaltové emulze - Smlouva o dílo
  18996947 07.01.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Statutární město Brno 78 735 Kč
Nájemní smlouva č. 6322030024 - pronájem části pozemku p. č. 1094/3 o výměře 482 m2 v k. ú. Slatina.  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  19755819 21.03.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 342 527 Kč
Rekonstrukce mostu na ul. Plzeňská  | Obor: Stavebnictví
  19547291 28.02.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR 195 402 Kč
Kupní smlouva k prodeji vytěženého materiálu č. KS16PU-003488  | Obor: Stavebnictví
  19680375 09.03.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. 2 299 000 Kč
Rámcová smlouva o dílo - Tomkovo náměstí, Rokytova - provizorní úpravy trolejového vedení  | Obor: Stavebnictví
  19868383 01.04.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Správa železnic, státní organizace 62 000 Kč
Smlouva o provedení omezení na síti Správy železnic  | Obor: Stavebnictví
  19858203 31.03.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Správa železnic, státní organizace 107 080 Kč
Smlouva o provedení omezení na síti Správy železnic  | Obor: Stavebnictví
  20657103 08.06.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Technické služby Havlíčkův Brod 89 540 Kč
Svoz a likvidace SKO  | Obor: Odpady
  19174535 25.01.2022 Povodí Moravy, s.p. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 23 943 887 Kč
Smlouva o dílo: Kyjovka, km 22,313-28,780 - odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves - lokální rozvolnění toku v k.ú. Moravská Nová Ves  | Obor: Stavebnictví
  19368231 10.02.2022 Správa železnic, státní organizace FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 175 193 547 Kč
Smlouva o dílo na zhotovení stavby Název zakázky: „Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko“  | Obor: Stavebnictví
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:25317628 AND datumUzavreni:[2022-01-01 TO 2023-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích