Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:25702556 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme našli 251 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:25702556 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} v celém Hlídači

ico:25702556 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích


ČEPS, a.s.
Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.
V roce 2022 uzavřela státní firma celkem 108 smluv v registru smluv za 34 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 250 výsledků

Celková cena nalezených smluv 76 mil. Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  18117507 15.09.2021 ČEPS, a.s.
  1. ČEPS, a.s.
  2. Teplárny Brno, a.s.
Neuvedena
Rámcová dohoda o podmínkách nákupu a poskytování služeb výkonové rovnováhy  | Obor: Energie
  17312723 02.07.2021 Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 ČEPS, a.s. 500 000 Kč
Finanční dar  | Obor: Dary a dotace
  18586167 02.12.2021 Státní pozemkový úřad ČEPS, a.s. 86 321 Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene č. 2014C20/26 - Vedení 400kV V458, TR Krasíkov - TR Horní Životice, Etapa II.  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  17482799 31.05.2021 Lesy České republiky, s.p. ČEPS, a.s. 488 586 Kč
Správa majetku; Nemovitý majetek – nákup nebo prodej pozemků nebo staveb;Oprava hodnoty plnění  | Obor: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  18889019 28.12.2021 Město Sokolov ČEPS, a.s. 169 400 Kč
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, dodatek číslo 1  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  17446359 10.08.2021 Povodí Vltavy, státní podnik ČEPS, a.s. 177 263 Kč
210 Smlouva o zřízení služebnosti, k.ú. Havlíčkův Brod, Termesivy  | Obor: Stavebnictví
  18571951 01.12.2021 Státní pozemkový úřad ČEPS, a.s. 479 575 Kč
Kupní smlouva - prodej ČSO v k.ú. Dětmarovice  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  17484111 17.06.2021 České vysoké učení technické v Praze ČEPS, a.s., 423 500 Kč
Studie "5G / Internet of Things"  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  15924367 08.01.2021 Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace ČEPS, a.s. Neuvedena
Celoroční objednávka  | Obor: Voda
  17955895 06.10.2021 Státní pozemkový úřad ČEPS, a.s. 251 300 Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům, k. ú. Stvolínky, Kravaře v Čechách  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  18938575 10.12.2021 Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
  1. Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
  2. ČEPS, a.s.
64 000 Kč
finační dar  | Obor: Dary a dotace
  16938235 29.04.2021 OTE, a.s. ČEPS, a.s. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě o vypořádání přeshraničního přenosu elektřiny v rámci implicitní alokace na denním a vnitrodenním trhu s elektřinou  | Obor: Energie
  17944595 28.06.2021 Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a ČEPS, a.s. 328 272 Kč
Dar od ČEPS - pořízení server + software  | Obor: Školení a kurzy
  16902003 11.06.2021 OTE, a.s.
  1. 50Hertz Transmission GmbH
  2. AUSTRIAN POWER GRID AG
+13 dalších dodavatelů
Neuvedena
DAY-AHEAD REGIONAL OPERATIONAL AGREEMENT on DE–AT–PL–4M MC NTC BASED MARKET COUPLING  | Obor: IT
  17974311 01.10.2021 Povodí Vltavy, státní podnik ČEPS, a.s. Neuvedena
110 Směnná smlouva - pozemky a stavby  | Obor: Stavebnictví
  17778279 10.09.2021 Správa železnic, státní organizace ČEPS, a.s. 78 045 Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti, zřízení vzdušného el. vedení na služebných pozemcích k.ú.Termesivy a k.ú. Havl.Brod, v rámci stavby "Vedení 400kV V413 Smyčka HBM Mírovka"  | Obor: Stavebnictví
  17503419 17.06.2021 České vysoké učení technické v Praze ČEPS, a.s., Neuvedena
Studie "5G / Internet of Things"  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  18599227 30.11.2021 Integrační centrum Zahrada ČEPS, a.s. 100 000 Kč
smlouva darovací
  18004339 11.10.2021 Správa Pražského hradu ČEPS, a.s. Neuvedena
Komisionářská smlouva - Míčovna 12. 10. 2021  | Obor: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  17321467 29.07.2021 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace ČEPS a.s. 96 846 Kč
Uložení a provozování zařízení přenosové soustavy na pozemcích dle smlouvy, k. ú. Radotín u Lipníka nad Bečvou, Rakov u Hranic, Rouské, Sušice u Přerova, Šišma, Býškovice, Horní Nětčice,  | Obor: Veřejné služby pro energie
  16272699 15.04.2021 Státní pozemkový úřad ČEPS, a.s. 4 751 210 Kč
Směnná smlouva na pozemky č. 2002S20/70  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  18757095 10.12.2021 ČEPS, a.s. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, 1 013 980 Kč
Technické vybavení laboratorních pracovišť se zaměřením na základypneumatických systémů v energetice, elektropneumatické systémy venergetice a pneumatické systémy řízené PLC.  | Obor: Dary a dotace
  16826523 28.05.2021 ČEPS, a.s. "Hluboká baseball & softball club, z.s." 181 500 Kč
Příspěvek na vybudování veřejné dětské interaktivní vodní zóny.  | Obor: Dary a dotace
  17131935 28.06.2021 ČEPS, a.s. Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum 397 209 Kč
Pořízení serveru a SW pro efektivní realizace vyšetření a komunikacimezi pracovišti poradny a klienty (děti a jejich rodiče).
  17131319 29.06.2021 ČEPS, a.s. Střední zdravotnická škola, Pardubice 151 250 Kč
Pořízení 3 projektorů a 4 stolních počítačů do učeben školy.
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:25702556 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích