Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:45247650 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme našli 525 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:45247650 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} v celém Hlídači

ico:45247650 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích


Lesy hl. m. Prahy
Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.
V roce 2022 uzavřela státní firma celkem 229 smluv v registru smluv za 339 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 524 výsledků

Celková cena nalezených smluv 271 mil. Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  17707759 08.09.2021 Městská část Praha 7 Lesy hl. m. Prahy 66 840 Kč
Objednávka - provedení přístrojového testu, akustická tomografie a vypracování odborného hodnocení 4 ks stromů rostoucích na lokalitách MČ P7  | Obor: Zemědělství
  18086815 07.10.2021 Povodí Vltavy, státní podnik Lesy hl.m. Prahy 143 950 Kč
263 - Smlouva o dílo - Vltava - pravý břeh, ř.km. 56.4 -56.5, k.ú. Podolí - odchyt nutrie říční  | Obor: Výstavba vodních děl
  15646583 23.02.2021 Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy 412 767 Kč
Kácení dřevin v areálu krematoria Motol  | Obor: Zemědělství
  16553107 04.05.2021 Městská část Praha 13 Lesy hl. m. Prahy 95 813 Kč
Celoroční provoz vodotrysku v Centrálním parku
  15318783 25.01.2021 Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy 427 372 Kč
Rámcová dohoda o dílo s názvem Údržba zeleně na hřbitovech ve správě SPH-pěstební opatření  | Obor: Zemědělství
  18404055 12.11.2021 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Lesy hl.m. Prahy 1 764 380 Kč
Dodávka stromů a dalšího materiálu pro výsadbu v pražských stromořadích ve správě TSK a.s., podzim 2021  | Obor: Zemědělství
  17660003 01.09.2021 Správa služeb hlavního města Prahy Lesy hl. m. Prahy 302 500 Kč
Objednávka - úprava zeleně  | Obor: Zemědělství
  16467227 27.04.2021 Hlavní město Praha Lesy hl.m. Prahy Neuvedena
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Úprava cen za příjem bioodpadu  | Obor: Technické služby
  18533111 26.11.2021 Městská policie hlavního města Prahy Lesy hl. m. Prahy 139 828 Kč
Seno
  18511243 29.10.2021 Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy 521 341 Kč
Rámcová dohoda o dílo s názvem Údržba zeleně na hřbitovech ve správě SPH-pěstební opatření  | Obor: Zemědělství
  15318647 18.01.2021 Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy 131 792 Kč
Rámcová dohoda o dílo s názvem Údržba zeleně na hřbitovech ve správě SPH-pěstební opatření  | Obor: Zahradnické služby
  16045247 26.03.2021 Městská část Praha-Dolní Chabry Lesy hl. m. Prahy 72 073 Kč
Objednávka č.29/2021-výsadba stromů  | Obor: Zemědělství
  19113499 06.12.2021 Správa služeb hlavního města Prahy Lesy hl. m. Prahy 747 635 Kč
Objednávka - revitalizace pozemku  | Obor: Zemědělství
  15867695 16.03.2021 Městská část Praha-Slivenec Lesy hl. m. Prahy 120 310 Kč
Objednávka ovocných stromů na PC NaPřídole  | Obor: Zemědělství
  17800519 17.09.2021 Městská část Praha-Slivenec Lesy hl. m. Prahy 66 550 Kč
Objednávka ovocných stromů - jabloně 20 ks  | Obor: Zemědělství
  18362523 10.11.2021 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Lesy hl.m. Prahy 62 454 Kč
Výchovné a opravné řezy na Václavském náměstí  | Obor: Úklidové služby
  18809443 01.12.2021 Hlavní město Praha Lesy hl.m. Prahy 375 084 Kč
smlouva o výpůjčce § 2193 a násl. NOZ: výpůjčka NP a části pozemku parc. č. 579 a č. 580/1, k.ú. Háje  | Obor: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  16734527 24.05.2021 Správa služeb hlavního města Prahy Lesy hl. m. Prahy 121 000 Kč
Objednávka - úprava zeleně  | Obor: Zemědělství
  17351919 29.07.2021 Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy 187 506 Kč
Likvidace havárií dřevin
  17352187 29.07.2021 Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy 161 254 Kč
2.etapa kácení dřevin v areálu hřbitova Vinohrady  | Obor: Zemědělství
  15230703 18.01.2021 Správa služeb hlavního města Prahy Lesy hl. m. Prahy 144 279 Kč
Objednávka - kácení stromů Kundratka  | Obor: Zemědělství
  15463235 09.02.2021 Správa služeb hlavního města Prahy Lesy hl. m. Prahy Neuvedena
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Úprava zeleně včetně odvozu bioodpadu  | Obor: Stavebnictví
  18565891 24.11.2021 Správa služeb hlavního města Prahy Lesy hl. m. Prahy 94 951 Kč
Objednávka - Výsadba stromů  | Obor: Zemědělství
  17352039 29.07.2021 Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy 318 948 Kč
Kácení 10 ks dřevin v areálu hřbitova Ďáblice  | Obor: Zemědělství
  18039507 11.10.2021 Palata - Domov pro zrakově postižené Lesy hl. m. Prahy 129 470 Kč
objednávka - založení trávníku  | Obor: Zemědělství
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:45247650 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích