Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:61388971 AND hint.skrytaCena:1 AND... jsme našli 38 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:61388971 AND hint.skrytaCena:1 AND... v celém Hlídači

ico:61388971 AND hint.skrytaCena:1 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích


Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.
V roce 2022 uzavřela státní firma celkem 225 smluv v registru smluv za 332 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 37 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  15516983 12.01.2021 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 1. Algamo s.r.o.
 2. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
+13 dalších dodavatelů
Neuvedena
TN01000048 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o ustavení Národního centra kompetence Biorafinace jako oběhové tech.a o účasti na řešení projektu  | Obor: Laboratorní přístroje a zařízení
  19091363 09.12.2021 Univerzita Palackého v Olomouci
 1. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 2. MILCOM a.s.
+11 dalších dodavatelů
Neuvedena
Smlouva o uplatnění metodiky č. MZE-65124/2021-18133; Metodika identifikace chybějících genetických zdrojů ve sbírkách mikroorganismů a strategie zaplnění zjištěných mezer  | Obor: Stroje a zařízení
  16262855 29.03.2021 Grantová agentura České republiky Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Neuvedena
1. Dodatek 2021 projektu 21-05466S  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  15994083 24.03.2021 Univerzita Karlova Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Neuvedena
MFF_Darovací smlouva 001/2021_Spektrometr FL 3095 a Novaspec II Spectrophotometer  | Obor: Dary a dotace
  15585559 22.02.2021 Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Neuvedena
Smlouva o centralizovaném zadávání VZ  | Obor: Energie
  17775131 02.09.2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 1. Mikrobiologický ústav AV ČR,v.v.i.,
 2. BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH,
+1 dodavatel
Neuvedena
DOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI VEDOUCÍM PARTNEREM A PROJEKTOVÝMI PARTNERY V PROGRAMU INTERREG V-A RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA - Tvorba a rozvoj sítě přeshraničních partnerů pro udržitelnou produkci  | Obor: Stroje a zařízení
  17938275 20.09.2021 Grantová agentura České republiky Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Neuvedena
1. Dodatek 2021 projektu 21-19209M  | Obor: Stroje a zařízení
  17093539 28.06.2021 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 1. Univerzita Karlova
 2. Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
+4 další dodavatelé
Neuvedena
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 14.12.2020  | Obor: Laboratorní přístroje a zařízení
  18444531 05.11.2021 Grantová agentura České republiky Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Neuvedena
1. Dodatek 2021 projektu 21-19798M  | Obor: Stroje a zařízení
  18554939 29.11.2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. MultiSport Benefit, s.r.o. Neuvedena
Zpřístupnění produktů a služeb zahrnutých do Programu MultiSport_úprava sazeb a zúčtovacího období  | Obor: Stroje a zařízení
  17295795 27.07.2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. SEQme s.r.o. Neuvedena
objednávka služby - sekvenace  | Obor: Stroje a zařízení
  16800311 01.06.2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. JUDr. Bc. DANIEL BARTOŇ, Ph.D, LL.M., advokát Neuvedena
dodatek è. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb  | Obor: Právní služby
  17431971 30.07.2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Popron Systems s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování provozní podpory, údržby a rozvoje-ůprava názvu SW  | Obor: Stroje a zařízení
  15849931 15.03.2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. BARIA s.r.o. Neuvedena
analýza vzorků z různých matric pomocí metody ELISA  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  15806739 12.03.2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Bio-Techne R&D Systems s.r.o. Neuvedena
objednávka chemikálií - kitů  | Obor: Laboratorní přístroje a zařízení
  15321699 18.01.2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Messer Technogas s.r.o. Neuvedena
Objednávka kapalného Helia 5.0  | Obor: Stroje a zařízení
  15847783 12.03.2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. OK-TOURS a.s. Neuvedena
Objednávka letenek do zahraničí  | Obor: Stroje a zařízení
  18546535 30.11.2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 1. HARBER IP s.r.o.
 2. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Neuvedena
Služby patentového zástupce  | Obor: Laboratorní přístroje a zařízení
  17314771 28.07.2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Skřivánek s.r.o. Neuvedena
výuka českého jazyka  | Obor: Stroje a zařízení
  15402759 03.02.2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Activair s.r.o. Neuvedena
Generalni oprava vyvev  | Obor: Stroje a zařízení
  15774815 09.03.2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Bene Meat Technologies a.s. Neuvedena
spolupráce smluvních stran při výzkumu a vývoji technologií výroby rekombinantních mikrobiálních proteinů za účelem komerčního uplatnění výsledků.  | Obor: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  17869619 27.09.2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Jaromír Kimla, DiS. Neuvedena
Objednávka plavby po Vltavě s občerstvením  | Obor: Stroje a zařízení
  18110515 20.10.2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. BioTech a.s. Neuvedena
objednávka chemikálií - kitů  | Obor: Stroje a zařízení
  17537839 20.08.2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. AVEFLOR, a.s. Neuvedena
Úprava práv a povinností Stran v souvislosti s výsledky projektů  | Obor: Stroje a zařízení
  16396655 26.04.2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. JUDr. Bc. DANIEL BARTOŇ, Ph.D, LL.M., advokát Neuvedena
poskytování právních slu¾eb advokátem klientovi  | Obor: Právní služby
 • Následující »
 • Exportovat výsledky do Excelu

ico:61388971 AND hint.skrytaCena:1 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích