Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:70890366 AND datumUzavreni:[2022-01-01 TO 2023-01-01} jsme našli 2 143 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:70890366 AND datumUzavreni:[2022-01-01 TO 2023-01-01} v celém Hlídači

ico:70890366 AND datumUzavreni:[2022-01-01 TO 2023-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích


Plzeňský kraj
Úřad - orgán veřejné moci.
V roce 2022 uzavřel úřad celkem 2142 smluv za 3 mld. Kč, celý holding celkem 7659 smluv za 9 mld. Kč,

Nalezené smlouvy 2 142 výsledků

Celková cena nalezených smluv 3 mld. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  19950203 05.04.2022 Plzeňský kraj Plzeňský kraj 6 050 000 Kč
Smlouva o poskytnutí finančního daru Velvyslanectví Ukrajiny  | Obor: Dary a dotace
  19029311 08.01.2022 Plzeňský kraj
  1. COLAS CZ, a.s.
  2. Plzeňský kraj
23 461 900 Kč
Rokycanská nemocnice, a.s. – parkoviště  | Obor: Stavebnictví
  21276911 08.08.2022 Státní pozemkový úřad Plzeňský kraj 1 035 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1001972204 - převod pozemků  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  20661063 10.05.2022 Státní fond dopravní infrastruktury
  1. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
  2. Plzeňský kraj
371 351 068 Kč
Dodatek č. 567S/2022/1 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022  | Obor: Stavebnictví
  21102611 18.07.2022 ČESKÁ TELEVIZE Plzeňský kraj 557 545 Kč
Smlouva o spolupráci při výrobě televizního pořadu  | Obor: Reklamní a marketingové služby
  19499095 10.02.2022 Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Plzeňský kraj 807 550 Kč
Bezúplatný převod pozemků  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  21173347 21.07.2022 Město Rokycany Plzeňský kraj 1 097 317 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - dopravní obslužnost PK  | Obor: Dary a dotace
  19998291 30.03.2022 Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Plzeňský kraj 722 302 Kč
Bezúplatný převod pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na Plzeňský kraj  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  20049547 19.04.2022 Státní fond dopravní infrastruktury
  1. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
  2. Plzeňský kraj
10 794 968 Kč
Smlouva č. 567/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022  | Obor: Stavebnictví
  20203319 03.05.2022 Město Sušice Plzeňský kraj 383 495 Kč
Příspěvek na dopravní obslužnost  | Obor: Dary a dotace
  19721535 03.02.2022 Generali Česká pojišťovna a.s. Plzeňský kraj 522 225 Kč
Odpovědnost zaměstnanců  | Obor: Pojišťovací služby
  19823227 28.03.2022 Město Domažlice Plzeňský kraj 468 222 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti  | Obor: Dary a dotace
  21127119 15.07.2022 Obec Zdemyslice Plzeňský kraj Neuvedena
účelová finanční dotace na akci ČOV Zdemyslice - intenzifikace a rozšíření  | Obor: Dary a dotace
  19715903 17.03.2022 Město Stříbro Plzeňský kraj 269 045 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2022  | Obor: Dary a dotace
  22340197 10.11.2022 Lesy České republiky, s.p. Plzeňský kraj 128 046 Kč
Správa majetku; Nemovitý majetek – bezúplatný převod; bezúplatný převod k.ú. Domaslav a k.ú. Břetislav  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  21045087 14.07.2022 Karlovarský kraj Plzeňský kraj Neuvedena
Aktualizace objednávky na období roku 2022 k veřejnoprávní smlouvě  | Obor: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  19047383 11.01.2022 statutární město Plzeň Plzeňský kraj Neuvedena
rozšíření opravnění obdarovaného o demolici a výstavbu nového objektu, dodatek číslo 1  | Obor: Dary a dotace
  20393399 18.05.2022 Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Plzeňský kraj 43 589 Kč
Bezúplatný převod pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na Plzeňský kraj  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  21511071 25.08.2022 Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Plzeňský kraj 2 517 Kč
Stříbro p.č. 2952/2, Tachov p.č. 3068/2 smlouva o bezúpl. převodu  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  21470919 22.08.2022 Správa železnic, státní organizace Plzeňský kraj 141 858 237 Kč
Smlouva o předání a převzetí vyvolané investice (Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany)  | Obor: Stavebnictví
  21868937 04.10.2022 Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Plzeňský kraj 2 250 000 Kč
Darovací smlouva s KÚ PK o poskytnutí peněž. daru k přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací a k zajištění plnění úkolů v rámci IZS  | Obor: Dary a dotace
  19810439 11.02.2022 České vysoké učení technické v Praze Plzeňský kraj, Krajský úřad 83 490 Kč
Dopravní řešení "Plzeňsko 3. vyhlášení " a "Český les 2. vyhlášení" pro období 12/2023-12/2033
  22142913 21.02.2022 Obec Dolany Plzeňský kraj 62 490 Kč
poskytnutí účelové finanční dotace na zajištění dopravní obslužnosti území PK v r. 2022  | Obor: Dary a dotace
  19694519 26.01.2022 Zeměměřický úřad Plzeňský kraj Neuvedena
Smlouva o užití aktuálního Leteckého měřického snímku a Ortofota  | Obor: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  20497731 26.05.2022 Město Domažlice Plzeňský kraj 1 849 668 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na provoz všech spojů linky 405611  | Obor: Dary a dotace
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:70890366 AND datumUzavreni:[2022-01-01 TO 2023-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích