Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:00241156 jsme našli 176 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:00241156 v celém Hlídači


Městys DAVLE
Úřad - orgán veřejné moci.
V roce 2024 uzavřel úřad celkem 0 smluv za 0 Kč, celý holding jednu smlouvu za 130 987 Kč,

Nalezené smlouvy 23 výsledků

Celková cena nalezených smluv 50 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  10507694 21.10.2019 Středočeský kraj Městys DAVLE 300 000 Kč
Davle - investiční neprůtoková dotace z Fondu JSDH a složek IZS, UZ93 s FV vypořádáním do 1 roku poskytnutá v roce 2019  | Obor: Dary a dotace
  27022687 14.12.2023 Společná voda d.s.o. Městys DAVLE Neuvedena
Smlouva o poskytnutí základního vkladu člena dobrovolného svazku obcí - Davle  | Obor: Stavebnictví
  23163713 19.01.2023 Městys DAVLE Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Neuvedena
Smlouva o společném zadání veřejné zakázky pro zajištění výběru společného zhotovitele stavby "II/102 Davle“ “  | Obor: Stavebnictví
  12068592 09.01.2017 SSHR-Registr smluv (Správa státních hmotných rezerv) Městys DAVLE 2 541 000 Kč
Kupní smlouva číslo: 20160696  | Obor: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  16429423 27.04.2021 Středočeský kraj Městys DAVLE 398 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace na fin. projektu v rámci MŮJ KRAJ - participativní rozpočet SK - projekt Hřiště pro děti a seniory v městysi Davle - Městys Davle jako příjemce  | Obor: Dary a dotace
  23191093 24.01.2023 Státní zemědělský intervenční fond Městys DAVLE 96 644 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 22/009/19210/120/069/004161  | Obor: Dary a dotace
  26738795 04.12.2023 Městys DAVLE M - SILNICE a.s. 4 732 637 Kč
II/102 Davle, ZBV 1
  12864760 01.06.2020 Státní fond životního prostředí České republiky Městys DAVLE 61 540 Kč
Smlouva č. 1190900295 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky  | Obor: Zahradnické služby
  3398658 26.09.2017 Středočeský kraj Městys DAVLE 138 132 Kč
OBŔ - Davle neprůtoková dotace dotace z Fondu JSDH a složek IZS, UZ93 s FV do 1 roku na základě veřejnoprávní smlouvy  | Obor: Dary a dotace
  25512615 22.08.2023 M - SILNICE a.s. Městys DAVLE 28 796 790 Kč
II/102 Davle, smlouva o dílo  | Obor: Stavebnictví
  22800233 15.12.2022 Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) Městys DAVLE 77 440 Kč
DODATEK č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP  | Obor: Nábor zaměstnanců
  22385205 08.11.2022 Česká zemědělská univerzita v Praze Městys DAVLE Neuvedena
Smlouva o spolupráci při rozvoj vzdělávání seniorů VU3  | Obor: Školení a kurzy
  18990683 07.01.2022 Státní zemědělský intervenční fond Městys DAVLE 228 280 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 21/008/19210/120/069/002447  | Obor: Dary a dotace
  26597087 25.10.2023 Středočeský kraj Městys DAVLE Neuvedena
Davle_smlouva o spolupráci DTM  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  20924679 29.06.2022 Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) Městys DAVLE 192 000 Kč
D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ABA-VZ-3/2022  | Obor: Nábor zaměstnanců
  8055423 30.01.2019 Státní zemědělský intervenční fond Městys DAVLE 423 500 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/006/08520/120/000076  | Obor: Dary a dotace
  13290844 16.07.2020 Státní fond životního prostředí České republiky Městys DAVLE 3 263 705 Kč
Smlouva č. 01491921 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky  | Obor: Dary a dotace
  4029912 06.12.2017 Středočeský kraj Městys DAVLE 50 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje za ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku - městys Davle  | Obor: Dary a dotace
  2411942 14.06.2017 Povodí Vltavy, státní podnik Městys Davle Neuvedena
Smlouva o právu k provedení stavby - Přístaviště Davle  | Obor: Stavebnictví
  13191528 02.07.2020 Středočeský kraj Městys DAVLE 1 000 000 Kč
Davle - investiční neprůtoková dotace z Fondu JSDH a složek IZS, UZ 93 s FV do 1 roku poskytnutá v.r. 2020  | Obor: Dary a dotace
  527921 27.09.2016 Středočeský kraj Městys DAVLE 47 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva – Poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na akci „Obnova a modernizace mobiliáře 4, evidenční číslo akce KUL/POK/028505/2016“  | Obor: Dary a dotace
  19826907 23.03.2022 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Městys DAVLE 7 623 000 Kč
Kupní smlouva - nemovitá věc, k.ú. Davle  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  25995503 06.10.2023 Státní zemědělský intervenční fond Městys DAVLE 307 088 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 23/010/19210/120/069/000824  | Obor: Dary a dotace
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:00241156 jsme nalezli ještě v těchto databázích