Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:00406066 jsme našli 29 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:00406066 v celém Hlídači


Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové
Soukromá firma.
V roce 2023 uzavřela firma 2 smlouvy s veřejnou správou za 60 500 Kč.

Nalezené smlouvy 19 výsledků

Celková cena nalezených smluv 6 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  27655543 08.02.2024 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové 460 182 Kč
Darovací smlouva - finanční dar  | Obor: Dary a dotace
  17028083 24.06.2021 Hlavní město Praha Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové 800 000 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace ve výši 800 000 Kč - Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové  | Obor: Dary a dotace
  8147715 06.02.2019 Správa Pražského hradu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Neuvedena
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání - obchodu ve Zlaté uličce čp. 19  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  5804031 05.06.2018 Thomayerova nemocnice Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 110 000 Kč
smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
  12450200 28.04.2020 Hlavní město Praha Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové 200 000 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace - Výbor dobré vůle  | Obor: Dary a dotace
  20735115 06.04.2022 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové 121 000 Kč
Darovací smlouva na 50 ks vyřazených PC  | Obor: Dary a dotace
  24352549 27.03.2023 Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové Sociální služby Praha 9, z.ú. 60 500 Kč
Příjemce realizuje projekt Laskavá péče s profesionalitou, který byl zaevidován pod číslem 0011/2023/Senior. 2. Poskytovatel poskytuje příjemci touto smlouvou nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč
  27655023 08.02.2024 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové 275 704 Kč
Darovací smlouva - finanční dar  | Obor: Dary a dotace
  20398695 13.05.2022 Městská část Praha 10 Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové 10 116 Kč
Kupní cena za pozemky parc. č. 2078/208 o výměře 561 m2 a pozemku parc. č. 2078/554 o výměře 499 m2 odděleného č. 3705-111/2018 z pozemku parc. č. 2078/258 vše v k. ú Záběhlice byla uhrazena v celkové  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  21918865 05.09.2022 Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové Fakultní Thomayerova nemocnice 108 900 Kč
smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku  | Obor: Dary a dotace
  2064862 02.03.2016 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Ministerstvo zahraničních věcí 78 650 Kč
Uspořádání udělení cen Olgy Havlové  | Obor: Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba
  157361 28.07.2016 Ing. Stanislav Vostárek, Ing. Jana Vostárková Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové 900 000 Kč
Kupní smlouva b.j. 1509/9, k.ú. Poruba, obec Ostrava  | Obor: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  26969787 18.12.2023 Správa Pražského hradu Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové Neuvedena
Dodatek č.2 k NS č.j.SPH 123/2019 - Výbor dobré vůle, Zlatá ulička čp.19  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  10474338 18.10.2019 Správa Pražského hradu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Neuvedena
Smlouva o výpůjčce předmětů k reprezentačních účelům  | Obor: Pojišťovací služby
  19868143 31.03.2022 Hlavní město Praha Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové 700 000 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace ve výši 700 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s pokračováním realizace Fondu podpory bydlení VDV pro osoby v sociální  | Obor: Dary a dotace
  19804759 22.03.2022 Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové Fakultní nemocnice Hradec Králové 376 068 Kč
Příkazní smlouva - 259 ks kosmetických balíčků Lóreál Paris  | Obor: Zdravotnictví
  7507359 03.11.2017 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Psychiatrická nemocnice Bohnice 60 500 Kč
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku  | Obor: Dary a dotace
  13344268 22.07.2020 Hlavní město Praha Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové 1 000 000 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace - VDV  | Obor: Dary a dotace
  19361435 11.02.2022 Správa Pražského hradu Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové 336 961 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání obchodu ve Zlaté uličce čp. 19, č.j. SPH 123/2019  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:00406066 jsme nalezli ještě v těchto databázích