Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:01807935 jsme našli 53 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:01807935 v celém Hlídači

ico:01807935 jsme nalezli v těchto databázích


SURPMO, a.s.
Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.
V roce 2023 uzavřela státní firma 3 smlouvy v registru smluv za 119 790 Kč.

Nalezené smlouvy 48 výsledků

Celková cena nalezených smluv 4 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  2996106 16.08.2017 Galerie hlavního města Prahy S - správa nemovitostí, a.s. 87 120 Kč
Objednávka - přípravné práce, průzkumy a koncepci sanace terasových zdí Trojského zámku  | Obor: Stavebnictví
  17708067 24.08.2021 Technické služby Zlín, s.r.o. SURPMO, a.s. Neuvedena
Dodatek č.1 ke smlouvě o odstranění směsného komunálního a tříděného odpadu č. 4181/602/21 (N)  | Obor: Technické služby
  20548151 01.06.2022 Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 SURPMO, a.s. Neuvedena
Smlouva o dílo - rekonstrukce střech  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  17394867 21.07.2021 Galerie hlavního města Prahy SURPMO, a.s. Neuvedena
OBJEDNÁVKA - Autorský dozor projektanta na akci „Praha 7, Troja, areál Trojského zámku – terasní zdi, II. etapa – východní terasní zdi, sanace a omezení průniku vlhkosti do zdiva“  | Obor: Stavebnictví
  18730427 09.12.2021 SURPMO, a.s. SmP - Odpady a.s. Neuvedena
svoz a likvidace komunálního odpadu.  | Obor: Technické služby
  26760655 03.12.2018 SURPMO, a.s. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 117 311 Kč
Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2257/TS zajištění služby svozu a odstraňování komunálního odpadu (cena za 5 let)
  18887487 21.12.2021 SURPMO, a.s. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 30 406 Kč
Dodatek č. 6 ke smlouvě o zajištění svozu a odstraňování odpadu  | Obor: Odpady
  18173123 26.10.2021 Město Kopřivnice SURPMO, a.s. 239 580 Kč
Smlouva o dílo - Změna č. 1 Územního plánu Kopřivnice  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  8907611 30.04.2019 Město Kopřivnice SURPMO, a.s. 12 100 Kč
Navýšení ceny po opakovaném veřejném projednání  | Obor: Stavebnictví
  10175894 17.09.2019 Diplomatický servis SURPMO, a.s. 75 844 Kč
Smlouva o dílo č. 84/104/19 - Vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost - ohlášení stavby DOSS, autorský dozor na úpravu oplocení pozemku parc. č. 1075, Slunná 23, Praha 6  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  5750815 23.05.2018 Město Kopřivnice SURPMO, a.s. Neuvedena
změna v údajích zhotovitele - IČ, DIČ, č.ú.  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  18729363 09.12.2021 SURPMO, a.s. SmP - Odpady a.s. Neuvedena
zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu  | Obor: Odpady
  16629919 14.05.2021 SURPMO, a.s. PATROL group s.r.o. 471 240 Kč
poskytování služby pultu centr. ochrany  | Obor: Stavebnictví
  23785417 14.03.2023 SURPMO, a.s. SmP - Odpady a.s. Neuvedena
zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu  | Obor: Odpady
  17720595 12.08.2021 SURPMO, a.s. SmP - Odpady a.s. Neuvedena
zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu  | Obor: Odpady
  25208415 03.07.2023 SURPMO, a.s. SmP - Odpady a.s. Neuvedena
zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu  | Obor: Odpady
  9591531 11.07.2019 Hlavní město Praha SURPMO, a.s. Neuvedena
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Zajištění inženýrských činností - projekčních prací na akci "Gymnázium Špitálská, P9 - rekonstrukce oken"  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  4766884 16.02.2018 Galerie hlavního města Prahy S - správa nemovitostí, a.s. 108 900 Kč
OBJEDNÁVKA - projektové práce na sanaci a omezení průniku vlhkosti do zdiva terasových zdí Trojského zámku  | Obor: Stavebnictví
  21280715 27.07.2022 Galerie hlavního města Prahy SURPMO, a.s. 135 520 Kč
OBJEDNÁVKA - pro objekt GHMP Dům U Kamenného zvonu přípravu podkladů, vyhotovení jednostupňového projektu pro provedení stavby a inženýring ohlášení stavby pro výměnu stoupaček kanalizace a vodovodu v  | Obor: Stavebnictví
  15427247 02.02.2021 SURPMO, a.s. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 27 250 Kč
Dodatek č. 5 ke smlouvě zajištění svozu a odstraňování odpadu  | Obor: Odpady
  22634541 05.12.2022 SURPMO, a.s. SmP - Odpady a.s. Neuvedena
svoz a likvidace odpadu  | Obor: Odpady
  14942510 21.08.2019 Galerie hlavního města Prahy SURPMO, a.s. Neuvedena
OBJEDNÁVKA - Autorský dozor projektanta na akci „Praha 7, Troja, areál Trojského zámku – terasní zdi, I. etapa – jižní terasní zdi, sanace a omezení průniku vlhkosti do zdiva“,  | Obor: Stavebnictví
  20023335 06.04.2022 T-Mobile Czech Republic a.s. SURPMO, a.s. Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor: Telco
  18613647 06.12.2021 SURPMO, a.s. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 209 691 Kč
připojení na EPS  | Obor: Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba
  22634605 05.12.2022 SURPMO, a.s. SmP - Odpady a.s. Neuvedena
zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu  | Obor: Odpady
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:01807935 jsme nalezli ještě v těchto databázích