Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:03211223 jsme našli 52 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:03211223 v celém Hlídači


ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o.
Soukromá firma.
V roce 2022 uzavřela firma 3 smlouvy v registru smluv za 6 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 36 výsledků

Celková cena nalezených smluv 93 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  21726781 19.09.2022 ITS - Intelligent Transport Systems, s.r .o. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 121 000 Kč
rešerše  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  20570803 31.05.2022 Správa železnic, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 2 250 600 Kč
Smlouva o dílo, jejímž předmětem je analýza a rešerše zařízení diagnostiky závad jedoucích vozidel užívaných Správou železnic, státní organizací  | Obor: Stavebnictví
  16199959 31.03.2021 ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. České vysoké učení technické v Praze 459 800 Kč
Zpracování studie zavedení chytrých technologií v železniční stanici  | Obor: Stavební úpravy pro železnici
  14954177 17.12.2020 Správa železnic, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 3 333 550 Kč
Smlouva o dílo na rozvoj software „Integrace DPTZ do DPM a TSK“  | Obor: IT
  3474930 16.10.2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 217 800 Kč
Prezentace a školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a zabezpečení nádražních budov
  15806863 11.03.2021 Správa železnic, státní organizace
  1. ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o.
  2. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
3 479 960 Kč
Smlouva o dílo „Pilotní projekt pro ověření dat processingu v rámci pořízení dat pro DTMŽ v prostředí Správy železnic, státní organizace jako správce železniční infrastruktury“  | Obor: Stavebnictví
  1512170 10.03.2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 3 495 690 Kč
Smlouva o dílo „Analýza stavu fyzického, technického a technologického zabezpečení a bezpečnosti vybraných objektů železničních stanic v majetku SŽDC“  | Obor: Stavebnictví
  15175307 17.06.2020 Správa železnic, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 2 295 370 Kč
Smlouva o dílo - ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o.  | Obor: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  7118283 10.10.2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 231 715 Kč
Objednávka - algoritmizace a validace dat dopravních výkonů
  15807303 11.03.2021 Správa železnic, státní organizace
  1. ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o.
  2. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
9 280 700 Kč
Smlouva o dílo „Poradenské a konzultační služby pro DTMŽ – Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat“  | Obor: Stavebnictví
  4065980 07.12.2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 2 323 200 Kč
Smlouva o dílo „Supervize realizace projektu TPI“  | Obor: Stavebnictví
  13812424 11.09.2020 Správa železnic, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. Neuvedena
Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Migrace webových prezentací O27“  | Obor: Poštovní a kurýrní služby
  15541667 12.02.2021 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. Neuvedena
Smlouva o sdružení ve společnosti: Poradenské a konzultační pro DTMŽ - Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat  | Obor: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  14850306 09.12.2020 Správa železnic, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 3 023 185 Kč
Smlouva o dílo na rozvoj software „Reporting modul a tiskové sestavy z diagnostiky pevných trakčních zařízení“  | Obor: IT
  15807855 11.03.2021 Správa železnic, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 3 040 096 Kč
Smlouva o poskytnutí subskripce „Technická podpora provozu základního standardního SW pro lokalizaci infrastrukturních objektů“  | Obor: IT
  1474202 02.03.2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 2 289 320 Kč
Smlouva o dílo „Analýza webových aplikací SŽDC“,  | Obor: Pojišťovací služby
  3670936 06.11.2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 223 850 Kč
Objednávka - Proškolení a koordinace jednotné koncepce
  15909175 19.03.2021 Správa železnic, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 3 263 370 Kč
Smlouva o dílo „Zpracování studie zavedení chytrých technologií v železniční stanici“  | Obor: Stavebnictví
  6439831 10.08.2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 3 170 200 Kč
Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace, Havířov ON  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  3497598 18.10.2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 2 323 200 Kč
Smlouva o dílo "Projektová příprava zabezpečení nádražních budov žst. Ostrava hl.n."  | Obor: Stavebnictví
  1523190 10.03.2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 209 330 Kč
Objednávka - poradenství  | Obor: Bankovní služby a poplatky
  2833242 09.08.2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 228 690 Kč
Vyhotovení dokumentace na zabezpečení - Praha hl.n.  | Obor: Stavební úpravy pro železnici
  777145 10.11.2016 ČD - Telematika a.s. ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. Neuvedena
Dohoda o mlčenlivosti,ochraně informací a zákazu jejich zneužití  | Obor: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  3474326 16.10.2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 3 043 150 Kč
Projektová příprava zabezpečení nádražních budov žst. Děčín hlavní nádraží  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  19995427 12.04.2022 Správa železnic, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. 3 252 451 Kč
Smlouva o poskytnutí subskripce, jejímž předmětem je zajištění technické podpory provozu základního SW pro lokalizaci infrastrukturních objektů na HW prostředcích Správy železnic, s. o.  | Obor: IT
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:03211223 jsme nalezli ještě v těchto databázích