Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:05399416 jsme našli 72 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:05399416 v celém Hlídači


SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Soukromá firma.
V roce 2024 uzavřela firma 4 smlouvy s veřejnou správou za 14 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 30 výsledků

Celková cena nalezených smluv 136 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  18783579 13.12.2021 SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
 1. České vysoké učení technické v Praze
 2. Svaz podnikatelů ve stavebnictví
4 288 498 Kč
Smlouva o účasti na řešení projektu - Aktualizace vstupů nákladového optima v oblasti hospodaření energií v budovách ČR  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  18783159 14.12.2021 SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. České vysoké učení technické v Praze 5 419 947 Kč
Smlouva o účasti na řešení projektu - Analýza potenciálu a podmínek rozvoje mikrokogenerace v ČR a návrh vhodného systému její podpory  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  27370719 15.01.2024 Fakultní nemocnice Bulovka
 1. SEVEn Energy s.r.o.
 2. SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
2 093 300 Kč
Příkazní smlouva, jejímž předmětem je zpracování kompletní zadávací dokumentace včetně veškerých technických příloh pro zadávací řízení na poskytovatele energetických služeb se zárukou úspor (EPC)  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  16375395 22.04.2021 Statutární město České Budějovice SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. 1 566 950 Kč
Příprava a administrace veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro realizaci energeticky úsporného projektu metodou EPC  | Obor: Stavebnictví
  21613427 08.09.2022 Hlavní město Praha SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. 552 970 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Odborné posouzení k možnosti modernizace energetických systémů v budově Škodova paláce II“  | Obor: Veřejné služby pro energie
  21280543 04.08.2022 Statutární město České Budějovice SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. Neuvedena
Příprava a administrace veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro realizaci energeticky úsporného projektu metodou EPC, dodatek číslo 1  | Obor: Stavebnictví
  21653789 13.09.2022 Národní rozvojová banka, a.s.
 1. SEVEn Energy s.r.o.
 2. SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú.
2 744 280 Kč
Poradenství EPC - Městská část Praha 18  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  22813533 19.12.2022 Národní rozvojová banka, a.s.
 1. SEVEn Energy s.r.o.
 2. SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú.
2 541 000 Kč
Poradenství EPC - Město Stráž pod Ralskem  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  15878651 11.06.2019 Technologická agentura České republiky SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. 5 384 818 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory THÉTA 2  | Obor: Dary a dotace
  24086225 04.04.2023 Technologická agentura České republiky SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. 8 078 088 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory Theta
  27398291 24.01.2024 České vysoké učení technické v Praze
 1. SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.,
 2. Svaz podnikatelů ve stavebnictví,
4 734 125 Kč
TACR_TK04010328_Aktualizace_vstupu_nakladoveho_optima_v_oblasti_hospodareni_energii  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  21864853 29.09.2022 Národní rozvojová banka, a.s.
 1. SEVEn Energy s.r.o.
 2. SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú.
2 205 588 Kč
Poradenství EPC - Město Pelhřimov  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  20711807 14.06.2022 Národní rozvojová banka, a.s.
 1. SEVEn Energy s.r.o.
 2. SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú.
2 276 736 Kč
Dohoda o dílčím plnění - Poradenství EPC pro ČVUT v Praze  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  18606795 30.11.2021 Komora obnovitelných zdrojů energie, z.s.
 1. České vysoké učení technické v Praze
 2. SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
4 620 748 Kč
SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU
  21323619 11.07.2022 České vysoké učení technické v Praze SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. 121 000 Kč
Průzkum trhu pro nastavení finančních nástrojů v ČR a revize a podpora pro Ex-Ante analýzu v rámci mezinárodního projektu Interreg Europe FINERPOL č. PGI01361.
  19995675 05.04.2022 Technologická agentura České republiky SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. 4 479 295 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory THÉTA 4  | Obor: Dary a dotace
  20764387 17.06.2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. 53 240 Kč
Zpracování Executive Summary ke studii „Energy Performance of Buldings in Danube Region - Overview of new and residential buildings stock“ v rámci projektu PA02 Energy 805 (DTP-PAC2-PA2) a její  | Obor: Administrativní služby, stravenky
  28028911 14.09.2023 Technologická agentura České republiky SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. 5 866 763 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory Epsilon Partnerství D  | Obor: Dary a dotace
  27409579 25.01.2024 České vysoké učení technické v Praze SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., Neuvedena
Smlouva o využití výsledků projektu TK04010286  | Obor: Reklamní a marketingové služby
  13480256 04.08.2020 Technologická agentura České republiky SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. 1 890 000 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory Théta 3  | Obor: Dary a dotace
  21434783 22.08.2022 Národní rozvojová banka, a.s.
 1. SEVEn Energy s.r.o.
 2. SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú.
5 532 000 Kč
Dodatek č.1 RD - změna maximálního rozsahu plnění  | Obor: Energie
  22255657 07.11.2022 Národní rozvojová banka, a.s.
 1. SEVEn Energy s.r.o.
 2. SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú.
Neuvedena
Ukončení Dohody o dílčím plnění - Minitendr Statutární město Přerov  | Obor: Právní služby
  14610501 18.11.2020 Státní energetická inspekce SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. 121 000 Kč
Smlouva o poradenské a konzultační činnosti č.01/2020  | Obor: Právní služby
  11767056 21.02.2020 Statutární město České Budějovice SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. 417 450 Kč
Zpracování analýzy vhodnosti uplatnění metody EPC u vybraných objektů v majetku statutárního města České Budějovice  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  19788479 23.03.2022 Technologická agentura České republiky SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. 3 544 213 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory THÉTA 4  | Obor: Dary a dotace
 • Následující »
 • Exportovat výsledky do Excelu

ico:05399416 jsme nalezli ještě v těchto databázích