Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:27174069 jsme našli 126 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:27174069 v celém Hlídači


PRO CEDOP s.r.o.
Soukromá firma.
V roce 2024 uzavřela firma celkem 0 smluv s veřejnou správou za 0 Kč.

Nalezené smlouvy 86 výsledků

Celková cena nalezených smluv 55 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  8739311 04.03.2019 PRO CEDOP, s.r.o. Statutární město Jablonec nad Nisou 314 600 Kč
Analýza nákladů a návrh metodiky rozdělení nákladů financování provozu na tramvajové trati č. 11 ze strany SMJN  | Obor: Pojišťovací služby
  22656365 07.12.2022 PRO CEDOP s.r.o. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 66 332 Kč
Akceptace nabídky– zpracování studie vnitřního silničního okruhu v Ústí nad Labem: technické prověření, dopravní modelování (STUVNISUL) - "Modelování scénářů v dopravním modelu Ústí nad Labem"  | Obor: Věda, výzkum a vzdělávání
  14510188 13.11.2020 Statutární město Jablonec nad Nisou PRO CEDOP s.r.o. 559 020 Kč
Smlouva o dílo - Strategie obsluhy Jablonce nad Nisou a okolí MHD pro období 2023–2033  | Obor: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  23748653 13.03.2023 Statutární město Most
  1. Václav Brejška
  2. PRO CEDOP s.r.o.
628 900 Kč
Smlouva o dílo - Most, tř. Budovatelů, modernizace tramvajové trati – studie  | Obor: Stavebnictví
  9128967 21.05.2019 Jihočeský kraj PRO CEDOP s.r.o. Neuvedena
Dohoda o ukončení smlouvy na dodávku Bezešvé a prostorově určené mapy Jihočeského kraje složené z Císařských povinných otisků stabilního katastru
  24286093 19.04.2023 Dopravní podnik Ostrava a.s.
  1. PRO CEDOP s.r.o.
  2. Václav Brejška
226 270 Kč
Revitalizace tramvajové zastávky Svornosti
  10237530 24.09.2019 Městská část Praha-Suchdol PRO CEDOP s.r.o. 463 430 Kč
ISRS - sml 171/2019 - zhotovení studie "Terminál Výhledy - studie proveditelnosti"  | Obor: Stavebnictví
  18352071 10.11.2021 Hlavní město Praha PRO CEDOP s.r.o. 1 709 730 Kč
objednávka: Dohoda o ukončení Smlouvy č. OBJ/29/03/004298/2020.  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  18401055 16.11.2021 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje PRO CEDOP s.r.o. 338 800 Kč
III/37362 Krasová, průtah – STUDIE, IČ - Smlouva o projektové přípravě  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  12726796 20.05.2020 Statutární město Brno PRO CEDOP s.r.o. 163 350 Kč
Smlouva o dílo - "Pohodlný cyklopříjezd k přehradě - vyhledávací studie"_PARO  | Obor: Nábor zaměstnanců
  24376305 10.05.2023 Česká republika - Ministerstvo obrany PRO CEDOP s.r.o. 923 230 Kč
Objemová a zastavovací studie vojenského areálu LOG HUB AČR Mošnov; MO 6440-0003-2023-118
  5899375 06.06.2018 Statutární město Ústí nad Labem PRO CEDOP s.r.o. 150 887 Kč
Smlouva o dílo - Zpracování studií pro město Ústí nad Labem pro část 2 "Studie - Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé"  | Obor: Zdravotní péče
  10533178 18.10.2019 Statutární město Brno PRO CEDOP s.r.o. 404 987 Kč
Smlouva o dílo 5419054107 - zpracování studie proveditelnosti - Obnova veřejného prostoru vč. rekonstrukce tramvajové smyčky nám. Míru  | Obor: Stavebnictví
  20477735 17.05.2022 Město Litvínov se sídlem MěÚ PRO CEDOP s.r.o. 705 430 Kč
Smlouva o dílo na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu - Areál Hamr - rozvojová studie  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  5899703 06.06.2018 Statutární město Ústí nad Labem
  1. PRO CEDOP s.r.o.
  2. Centrum pro efektivní dopravu, z.s.
390 830 Kč
Smlouva o dílo - Zpracování studií pro město Ústí n.L. pro část 3 "Studie - Západní nádraží - komunikační propojení mezi Předlicemi a Střížovickým vrchem a nadjezd nad Západním nádražím a terminálem"  | Obor: Zdravotní péče
  13778444 14.09.2020 Správa železnic, státní organizace PRO CEDOP s.r.o. 842 160 Kč
Smlouva o dílo - směrodatné rychlostní profily na vybraných tratích  | Obor: Stavebnictví
  22371645 10.11.2022 Olomoucký kraj PRO CEDOP s.r.o. 907 500 Kč
Smlouva o dílo - zpracování „Územní studie Prodloužení železnice z Koutů nad Desnou do Jeseníku III.“  | Obor: Stavebnictví
  5096216 28.03.2018 Městská část Praha 8 PRO CEDOP s.r.o. 356 950 Kč
Smlouva o dílo  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  16624947 17.05.2021 Město Litvínov se sídlem MěÚ PRO CEDOP s.r.o. 164 560 Kč
Smlouva o dílo na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu - K2112 Studie dopravního řešení a parkování v oblasti Koldomu  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  20668435 06.06.2022 Brněnské komunikace a.s. PRO CEDOP s.r.o. 29 040 Kč
Smlouva o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě - Cyklotrasa úsek "B" rozšíření sběrné komunikace  | Obor: Stavebnictví
  10377190 07.10.2019 Statutární město Most PRO CEDOP s.r.o. 318 230 Kč
Běžná - služby: Zpracování objemové architektonické studie řešení nástaveb vybraných parkovišť na území statutárního města Mostu  | Obor: Stavebnictví
  16857515 02.06.2021 Správa železnic, státní organizace PRO CEDOP s.r.o. 1 830 730 Kč
Smlouva o dílo-Směrodatné rychlostní profily na vybraných tratích ve správě OŘ SŽ – IV. část.  | Obor: Stavebnictví
  10533378 18.10.2019 Statutární město Brno PRO CEDOP s.r.o. 511 830 Kč
Smlouva o dílo - zpracování koncepční studie - Rozšíření drážní VHD do SV oblasti Bosonoh  | Obor: Stavebnictví
  19603903 08.03.2022 Statutární město Brno PRO CEDOP s.r.o. 329 120 Kč
Smlouva o dílo - technická studie - Zastávky MHD - oblast Anthropos  | Obor: Stavebnictví
  25894615 26.09.2023 Statutární město Hradec Králové PRO CEDOP s.r.o. 144 716 Kč
Dodatek č. 2 k SOD č. 2022/0942 - Napojení třídy Edvarda Beneše do křižovatky Mileta - studie, rozšíření předmětu plnění,.navýšení finanční částky za dílo  | Obor: Stavebnictví
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:27174069 jsme nalezli ještě v těchto databázích