Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:46495801 jsme našli 52 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:46495801 v celém Hlídači

ico:46495801 jsme nalezli v těchto databázích


Nadace pro rozvoj města Pardubic
Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.
V roce 2024 uzavřela státní firma jednu smlouvu s veřejnou správou za 363 000 Kč.

Nalezené smlouvy 41 výsledků

Celková cena nalezených smluv 290 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  2688970 17.06.2017 Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic 526 350 Kč
nadační příspěvek - realizace projektu: Péče o dostihy a ozdravení dostihového závodiště v r. 2017  | Obor: Reklamní a marketingové služby
  9050403 15.05.2019 Československá obchodní banka, a. s. Nadace pro rozvoj města Pardubic 133 100 000 Kč
Smlouva o úvěru č. 2019003641  | Obor: Bankovní služby a poplatky
  5943331 21.06.2018 Nadace pro rozvoj města Pardubic Statutární město Pardubice Neuvedena
Sml.o výpůjčce - V_0414/MO6 - Nadace pro rozvoj města Pardubic  | Obor: Stavebnictví
  23599445 28.02.2023 Nadace pro rozvoj města Pardubic Statutární město Pardubice Neuvedena
Smlouva o výpůjčce - CV_0512/MO7 - Nadace pro rozvoj města Pardubic  | Obor: Stavebnictví
  12640312 15.05.2020 Statutární město Pardubice Nadace pro rozvoj města Pardubic 766 800 Kč
- odkoupení p.p.č.680/38 a č.680/41 v k.ú. Svítkov-pozemky pod komunikacemi. Odkoupení pozemků schválilo ZmP ze dne 27.02.2020 usn.č.Z/1192/2020.  | Obor: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  18760967 15.12.2021 Nadace pro rozvoj města Pardubic Statutární město Pardubice Neuvedena
Dodatek č.1 ke sml.o výpůjčce na nemovitou věc - V_0414/MO6 - Nadace pro rozvoj města Pardubic  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  8051819 24.01.2019 Nadace pro rozvoj města Pardubic Východočeské muzeum v Pardubicích 448 493 Kč
ZAV - lokalita Svítkov - západ  | Obor: Stavebnictví
  4294388 20.12.2017 Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic 479 160 Kč
nadační příspěvek - realizace projektu: Péče o dostihy a ozdravení dostihového závodiště v r. 2017  | Obor: Reklamní a marketingové služby
  9562183 01.07.2019 Statutární město Pardubice Nadace pro rozvoj města Pardubic Neuvedena
Smlouva o podmínkách provedení stavby - Nadace pro rozvoj města Pardubic - p.č. 680/2 k.ú. Svítkov (Výstavba MŠ Svítkov)  | Obor: Stavebnictví
  6953215 09.10.2018 Nadace pro rozvoj města Pardubic Statutární město Pardubice Neuvedena
DS - Manipulační a parkovací plocha V.I.P – Agrofert park – PD – Dostihové závodiště v Pardubicích /NRMP/, schváleno RmP 4/9/18, usn. č. 8704/2018  | Obor: Dary a dotace
  10489162 16.10.2019 Nadace pro rozvoj města Pardubic SmP - Odpady a.s. Neuvedena
zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu  | Obor: Odpady
  5951555 21.06.2018 Statutární město Pardubice Nadace pro rozvoj města Pardubic Neuvedena
vypořádání investice-převod stavby "Manipulační a parkovací plochy V.I.P.-Agrofert park"-parkovište v areálu dostihového závodiště. Schváleno RmP ze dne 21.05.2018 č.usn.R-8042/2018  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  7728987 19.12.2018 Statutární město Pardubice Nadace pro rozvoj města Pardubic 1 714 994 Kč
Kupní smlouva - Projektová dokumentace - MŠ Svítkov - novostavba objektu /NRMP/  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  5263928 05.04.2018 GasNet, s.r.o.
  1. Nadace pro rozvoj města Pardubic
  2. GridServices, s.r.o.
Neuvedena
4000214893_Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících  | Obor: Stavebnictví
  16153587 31.03.2021 Povodí Labe, státní podnik Nadace pro rozvoj města Pardubic 424 613 Kč
Prodej pozemkových parcel č. 361/5 a č. 361/13 v k.ú. Pardubice  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  24625531 31.05.2023 Nadace pro rozvoj města Pardubic Statutární město Pardubice Neuvedena
Dodatek č.3 ke sml.o výpůjčce - V_0414/MO6 - Nadace pro rozvoj města Pardubic  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  20976283 30.06.2022 Statutární město Pardubice
  1. Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334
  2. Městský obvod Pardubice I
+65 dalších dodavatelů
Neuvedena
Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky  | Obor: Telekomunikační služby
  5432431 09.04.2018 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic 68 970 Kč
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku  | Obor: Reklamní a marketingové služby
  7551587 28.11.2018 Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic Neuvedena
Smlouva o reklamě, propagaci a spolupráci  | Obor: Reklamní a marketingové služby
  7104199 15.10.2018 Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic Neuvedena
nadační příspěvek - realizace projektu: Partnerství a podpora během 128. Velké pardubické s Českou pojišťovnou  | Obor: Reklamní a marketingové služby
  19967039 05.04.2022 Nadace pro rozvoj města Pardubic Služby města Pardubic a.s. 76 212 Kč
údržba zeleně  | Obor: Zemědělství
  3687112 18.10.2017 Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic 556 600 Kč
nadační příspěvek - realizace projektu: Péče o dostihy a ozdravení dostihového závodiště v r. 2017 - konkrétně: výroba překážek a úprava ploch  | Obor: Reklamní a marketingové služby
  24324925 03.05.2023 Dostihový spolek a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic 1 000 000 Kč
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
  27880251 06.03.2024 Rozvojový fond Pardubice a.s. Nadace pro rozvoj města Pardubic 363 000 Kč
Smlouva o nájmu pozemku za účelem parkování  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  9050395 15.05.2019 Československá obchodní banka, a. s. Nadace pro rozvoj města Pardubic 133 100 000 Kč
Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č.2019003653  | Obor: Bankovní služby a poplatky
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:46495801 jsme nalezli ještě v těchto databázích