Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:47674768 jsme našli 247 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:47674768 v celém Hlídači


Agrární komora České republiky
Úřad - orgán veřejné moci.
V roce 2024 uzavřel úřad celkem 5 smluv s veřejnou správou za 2 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 79 výsledků

Celková cena nalezených smluv 62 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  10026938 14.08.2019 Agrární komora České republiky Výstaviště České Budějovice a.s. 450 000 Kč
Smlouva - Země živitelka 2019  | Obor: Reklamní a marketingové služby
  23103709 16.01.2023 Agrární komora České republiky Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace 155 062 Kč
objednávka výstavení expozice stánku pro Agrární komoru  | Obor: Kancelář
  24876527 20.06.2023 Agrární komora České republiky Obecní dům, a.s. Neuvedena
Smlouva o krátkodobém podnájmu - konference 21.9.2023  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  3525990 23.10.2017 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Agrární komora České republiky 60 500 Kč
Smlouva o reklamě  | Obor: Reklamní a marketingové služby
  8227519 15.02.2019 Ministerstvo zemědělství Agrární komora České republiky 181 500 Kč
Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: XVIII. Agrární ples  | Obor: Rekreační, kulturní akce
  27912183 20.02.2024 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 280 000 Kč
provedení samostatných zkoušek pšenice jarní 05 SDO/OPZ/24  | Obor: Zemědělství
  1880234 13.02.2017 Státní zemědělský intervenční fond Agrární komora České republiky 254 192 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 16/002/01210/610/000088  | Obor: Dary a dotace
  14016868 17.09.2020 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 176 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - provedení samostatných zkoušek to (28/SDO/OPZ/20)  | Obor: Zemědělství
  3955172 23.11.2017 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 2 299 000 Kč
Smlouva o provedení samostatných zkoušek pšenice oz.  | Obor: Zemědělství
  6496431 01.08.2018 Mendelova univerzita v Brně Agrární komora České republiky 168 720 Kč
Smlouva o dílo ZP1809  | Obor: Zemědělství
  8573807 13.03.2019 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 290 000 Kč
Smlouva o provedení samostatných zkoušek pj (06 SDO/OPZ/19)  | Obor: Zemědělství
  14077556 29.09.2020 Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Agrární komora České republiky 46 000 Kč
finanční dar  | Obor: Dary a dotace
  7400431 20.11.2018 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 100 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - Smlouva o provedení samostatných zkoušek  | Obor: Zemědělství
  14592497 16.11.2020 Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace Agrární komora České republiky 50 000 Kč
Účelový dar na nákup potravin pro klienty  | Obor: Dary a dotace
  1880222 13.02.2017 Státní zemědělský intervenční fond Agrární komora České republiky 642 090 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 16/002/01110/610/000080  | Obor: Dary a dotace
  14186260 07.10.2020 Domov pro seniory Dobřichovice Agrární komora České republiky 84 000 Kč
Darovací smlouva z veřejné sbírky Osvědčení KUOK40935/2020  | Obor: Dary a dotace
  10799708 19.11.2019 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 2 220 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - Smlouva o provedení samostatných zkoušek p.o. (25 SDO/OPZ/19)  | Obor: Zemědělství
  21424391 03.08.2022 Agrární komora České republiky Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace 294 787 Kč
objednávka výstavní expozice stánku na výstavě Země živitelka  | Obor: Reklamní a marketingové služby
  24993443 29.06.2023 Agrární komora České republiky Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace 156 502 Kč
objednávka výstavní expozice pro Agrární komoru - Země Živitelka 2023  | Obor: Kancelář
  28254663 18.03.2024 Agrární komora České republiky Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace 143 627 Kč
objednávka výstavní expozice na TECHAGRO 2024  | Obor: Kancelář
  16939455 16.06.2021 Ministerstvo zemědělství Agrární komora České republiky 96 800 Kč
záštita ministra nad akcí XXX. sněm Agrární komory ČR  | Obor: Rekreační, kulturní akce
  14545432 12.11.2020 Domov pro seniory Ďáblice Agrární komora České republiky 101 640 Kč
Dar finanční pomoci zařízením, která pečují o pandemií zvláště ohrožené seniory a hendikepované spoluobčany  | Obor: Dary a dotace
  19604847 04.03.2022 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 300 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - Provedení samostatných zkoušek pšenice ( 02 SDO/OPZ/22)  | Obor: Zemědělství
  107281 17.08.2016 Státní zemědělský intervenční fond Agrární komora České republiky 272 250 Kč
4200010690_SML - Agrobase Klasa  | Obor: Reklamní a marketingové služby
  5612251 26.04.2018 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 570 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - Smlouva č. 09 SDO/OPZ/18 o provedení sam  | Obor: Zemědělství
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:47674768 jsme nalezli ještě v těchto databázích