Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:48133981 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme našli 3 436 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:48133981 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} v celém Hlídači

ico:48133981 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích


Nalezené smlouvy 3 435 výsledků

Celková cena nalezených smluv 5 mld. Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 16427063 29. 4. 2021 Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond 503 094 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 20/000/2010/010/000042  | Obor: Dary a dotace
 16427035 29. 4. 2021 Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond 1 100 000 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 21/000/2020/010/000006  | Obor: Dary a dotace
 16473831 4. 5. 2021 Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond 2 616 000 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 21/000/2020/010/000003  | Obor: Dary a dotace
 16473843 4. 5. 2021 Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond 1 895 000 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 21/000/2020/010/000001  | Obor: Dary a dotace
 16427043 29. 4. 2021 Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond 3 412 671 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 20/000/2010/010/000044  | Obor: Dary a dotace
 16427027 29. 4. 2021 Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond 2 824 000 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 21/000/2020/010/000007  | Obor: Dary a dotace
 16473827 4. 5. 2021 Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond 2 630 000 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 21/000/2020/010/000002  | Obor: Dary a dotace
 16427051 29. 4. 2021 Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond 1 180 000 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 21/000/2020/010/000005  | Obor: Dary a dotace
 16427055 29. 4. 2021 Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond 2 800 000 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 21/000/2020/010/000004  | Obor: Dary a dotace
 16743575 25. 5. 2021 ČESKÁ TELEVIZE Státní zemědělský intervenční fond Neuvedena
Smlouva o zařazení obchodního sdělení  | Obor: Dary a dotace
 15343495 28. 1. 2021 Lesy České republiky, s.p.
 1. Ministerstvo zemědělství
 2. Česká plemenářská inspekce
+22 dalších dodavatelů
248 776 000 Kč
Rámcová dohoda na nákup automobilů a pořízení souvisejících plnění [13. část - elektromobil]  | Obor: Osobní vozidla
 16044079 12. 3. 2021 Lesy České republiky, s.p.
 1. Ministerstvo zemědělství
 2. Česká plemenářská inspekce
+22 dalších dodavatelů
52 622 900 Kč
Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb mimo ICT a lesnické zakázky;VZ od 2 mil. Kč  | Obor: Dary a dotace
 16575603 31. 3. 2021 Státní veterinární správa Státní zemědělský intervenční fond 64 928 Kč
Registr smluv - Zápis u užívání nebytových protor SZIF  | Obor: Dary a dotace
 16257483 5. 3. 2021 Město Dolní Poustevna Státní zemědělský intervenční fond 402 930 Kč
SZIF-mobilní zařízení pro kulturní akce  | Obor: Dary a dotace
 16331991 21. 4. 2021 Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Státní zemědělský intervenční fond 144 600 Kč
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor - SZIF  | Obor: Dary a dotace
 16732659 26. 5. 2021 Lesy České republiky, s.p.
 1. Ministerstvo zemědělství
 2. Česká plemenářská inspekce
+22 dalších dodavatelů
133 460 217 Kč
Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb mimo ICT a lesnické zakázky;Rámcová dohoda na nákup automobilů a pořízení souvisejících plnění [1. část - Osobní automobil nižší třídy 4x2]  | Obor: Dary a dotace
 16847515 7. 6. 2021 Lesy České republiky, s.p.
 1. Ministerstvo zemědělství
 2. Česká plemenářská inspekce
+23 dalších dodavatelů
133 460 217 Kč
Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb mimo ICT a lesnické zakázky;Externě administrované VZ  | Obor: Dary a dotace
 15159151 6. 1. 2021 Ministerstvo zemědělství Státní zemědělský intervenční fond Neuvedena
MZe se zavazuje bezúplatně předat SZIF k užívání digitální ortofotomapy, které MZe na základě Zápisu poskytuje ČÚZK, a to v rozsahu územní působnosti SZIF  | Obor: Dary a dotace
 15343491 28. 1. 2021 Lesy České republiky, s.p.
 1. Ministerstvo zemědělství
 2. Česká plemenářská inspekce
+22 dalších dodavatelů
54 934 000 Kč
Rámcová dohoda na nákup automobilů a pořízení souvisejících plnění [12. část – osobní automobil PLUG-IN HYBRID]  | Obor: Osobní vozidla
 16521771 7. 5. 2021 Lesy České republiky, s.p. Státní zemědělský intervenční fond Neuvedena
Nákup;Smlouva o centralizovaném zadávání  | Obor: Dary a dotace
 15755715 8. 3. 2021 Ministerstvo financí Státní zemědělský intervenční fond 226 800 000 Kč
SMLOUVA O ZÁPŮJČCE (AVISme 2021000452)  | Obor: Dary a dotace
 16713051 26. 5. 2021 Lesy České republiky, s.p.
 1. Ministerstvo zemědělství
 2. Česká plemenářská inspekce
+22 dalších dodavatelů
98 513 723 Kč
Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb mimo ICT a lesnické zakázky;DODATEK Č. 1 k Rámcové dohodě na nákup automobilů a pořízení souvisejících plnění uzavřené pro 2. část veřejné zakázky –  | Obor: Dary a dotace
 15579663 23. 2. 2021 Státní zemědělský intervenční fond Obec Kly 136 000 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 20/007/19210/120/089/003912
 15587231 23. 2. 2021 Státní zemědělský intervenční fond DANIEL CHADIM 225 000 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 20/005/19210/531/177/000838
 15353203 29. 1. 2021 Státní zemědělský intervenční fond Obec Karolín 599 998 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 20/005/19210/672/149/001770  | Obor: Dary a dotace
 • Následující »
 • Exportovat výsledky do Excelu

ico:48133981 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 195 828 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy