Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:48955001 jsme našli 155 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:48955001 v celém Hlídači

ico:48955001 jsme nalezli v těchto databázích


Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.
V roce 2024 uzavřela státní firma 4 smlouvy s veřejnou správou za 1 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 122 výsledků

Celková cena nalezených smluv 445 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  6655899 10.08.2018 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
  1. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
  2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
242 000 Kč
Příkazní smlouva - TBD Vokačovský rybník a Vysokopecký rybník  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  14481184 05.11.2020 Město Příbram Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Neuvedena
Převod vodohospodářského majetku mězi Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Příbram a městem Příbram  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  4059256 29.11.2017 Lesy České republiky, s.p. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 127 292 Kč
Koupě (nákup anebo prodej) ostatní, pozemky pod vodními díly na vodních tocích,  | Obor: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  27399359 10.01.2024 Povodí Vltavy, státní podnik Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 219 252 Kč
210 Smlouva o nájmu - pozemky, k. ú. Solenice, dodatek č. 1  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  2569806 24.02.2017 příspěvková organizace Služby městyse Jince "Svazek obcí pro vodovody a kanalizace" 84 700 Kč
Kupní smlouva na 2ks čerpadel  | Obor: Průmyslové stroje
  2920586 30.06.2016 Česká spořitelna, a.s. "Svazek obcí pro vodovody a kanalizace" 5 000 000 Kč
Smlouva o úvěru  | Obor: Bankovní služby a poplatky
  16394503 11.04.2012 Generali Česká pojišťovna a.s. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 63 750 Kč
Sdružené pojištění vozidla  | Obor: Pojišťovací služby
  22158105 27.10.2022 Lesy České republiky, s.p. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 363 000 Kč
Správa majetku; Nemovitý majetek – prodej pozemků nebo staveb; Prodej lesního pozemku  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  19832995 14.01.2022 Generali Česká pojišťovna a.s. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 98 205 Kč
Pojištění majetku a odpovědnosti  | Obor: Pojišťovací služby
  3253058 07.09.2017 Město Příbram "Svazek obcí pro vodovody a kanalizace" Neuvedena
Směnná smlouva Svazek - město  | Obor: Veřejné služby pro energie
  20764363 24.03.2022 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Příbram Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 72 600 Kč
Pronájem vodní plochy o výměře 85.856 m2, Vysokopecký rybník  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  21179271 27.07.2022 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Příbram (Úřad práce České republiky) Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 174 240 Kč
Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu  | Obor: Nábor zaměstnanců
  28576255 03.05.2024 Město Příbram Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Neuvedena
strany společně ve smyslu § 7 ZZVZ zadají veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Stavba splaškové a dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodní sítě v Kozičíně“ v souladu s platnou právní  | Obor: Stavebnictví
  26575155 10.11.2023 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 1. SčV, a.s. 3 420 890 Kč
Objednávka - Výměna vodovodního potrubí v havarijním stavu - Bytíz  | Obor: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis
  26149491 20.09.2023 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 1. SčV, a.s. 84 035 Kč
Objednávka záložního čerpadla k lisu kalu na ČOV Dubenec
  9605751 06.06.2019 MONETA Money Bank, a.s. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Neuvedena
Smlouva o bankovních produktech a službách  | Obor: Bankovní služby a poplatky
  9604715 06.06.2019 MONETA Money Bank, a.s. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Neuvedena
Smlouva o bankovních produktech a službách  | Obor: Bankovní služby a poplatky
  4460104 08.01.2018 Český rybářský svaz, z.s. Územní svaz města Prahy "Svazek obcí pro vodovody a kanalizace" 55 000 Kč
Pachtovní smlouva - Vodní dílo Drásov  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  10895508 20.11.2019 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 1. SčV, a.s. 474 393 Kč
Odstranění poruchy vodovodu DN 300-VDJ Háje-průmyslový  | Obor: Stavebnictví
  14931510 07.09.2020 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace SMP CZ, a.s. 42 285 640 Kč
Smlouva o dílo-Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka  | Obor: Stavebnictví
  22079957 19.10.2022 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 278 300 Kč
Objednávka zpracování studie proveditelnosti - přivaděče Láz a Pilská
  12372032 01.04.2020 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 1. SčV, a.s. 190 692 Kč
Servis a revize SK filtru(SK-28) na ÚV Hvězdička  | Obor: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis
  15013619 22.12.2020 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 1. SčV, a.s. 148 830 Kč
Oprava havárie dosazovací nádrže na ČOV Dubenec  | Obor: Stavebnictví
  26036979 26.09.2023 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace KUNST, spol. s r.o. 453 750 Kč
Smlouva o dílo - „ÚV Hatě v Příbrami - rekonstrukce žlabů u filtrů 5,6 a7“  | Obor: Stavebnictví
  2587130 03.05.2017 "Svazek obcí pro vodovody a kanalizace"
  1. SMP CZ, a.s.
  2. EUROVIA CS, a.s.
Neuvedena
Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička dodatek č.4- změna termínu dokončení  | Obor: Stavebnictví
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:48955001 jsme nalezli ještě v těchto databázích