Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:49754050 jsme našli 301 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:49754050 v celém Hlídači


Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace
Úřad - orgán veřejné moci.
V roce 2024 uzavřel úřad celkem 19 smluv s veřejnou správou za 7 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 236 výsledků

Celková cena nalezených smluv 207 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  27465099 30.01.2024 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace Neuvedena
SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace  | Obor: Opravy, údržba a počítačové sítě
  22747809 14.12.2022 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 822 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  | Obor: Dary a dotace
  16237371 08.04.2021 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace Neuvedena
SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělání Zahradník a Zahradnické práce“ pro Střední lesnickou školu Žlutice, příspěvková organizace  | Obor: Opravy, údržba a počítačové sítě
  13415504 28.07.2020 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 5 253 482 Kč
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Střední lesnická škola Žlutice,  | Obor: Školení a kurzy
  4956512 14.03.2018 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 976 367 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci  | Obor: Dary a dotace
  4956700 14.03.2018 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 51 388 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  | Obor: Dary a dotace
  18085795 11.10.2021 Karlovarský kraj
  1. Obec Pšov
  2. Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace
814 040 Kč
Kupní smlouva  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  18466255 12.11.2021 Česká zemědělská univerzita v Praze Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková orga nizace Neuvedena
Rámcová smlouva o zajištění odborné praxe_vymezení rámcových podmínek bezplatných odborných praxí studentů IVP  | Obor: Poštovní a kurýrní služby
  21231319 13.06.2022 CETIN a.s. Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 979 664 Kč
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 28. 2. 2012  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  26424603 09.11.2023 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 700 000 Kč
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  | Obor: Dary a dotace
  19148491 17.01.2022 SOLITERA spol. s r.o. Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace Neuvedena
Kupní smlouva na prodej dřeva v roce 2022  | Obor: Zemědělství
  19043243 07.01.2022 Autobusy Karlovy Vary, a.s. Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 296 208 Kč
Autobusová doprava rok 2022  | Obor: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  24889687 22.06.2023 Státní zemědělský intervenční fond Střední lesnická škola Žlutice, příspěvk ová organizace 578 500 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 22/015/08610/341/000860
  13298140 16.07.2020 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 4 990 808 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci  | Obor: Dary a dotace
  1800454 02.01.2017 Lesy České republiky, s.p. Střední lesnická škola Žlutice 423 500 Kč
Jiná soukromoprávní smlouva (včetně nepojmenovaných)  | Obor: Zemědělství
  22738005 14.12.2022 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 578 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci  | Obor: Dary a dotace
  24484903 18.05.2023 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 400 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SLŠ Žlutice - učebny  | Obor: Dary a dotace
  6569839 31.08.2018 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 538 088 Kč
Smlouva o výpůjčce kamerového systému  | Obor: Kamerové systémy
  13298156 16.07.2020 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 262 674 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  | Obor: Dary a dotace
  7515651 03.12.2018 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 130 690 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  | Obor: Dary a dotace
  4955324 06.03.2018 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 1 027 754 Kč
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  25710147 24.08.2023 Karlovarský kraj
  1. Obec Nečtiny
  2. Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace
59 760 Kč
Kupní smlouva - pozemek p.č. 50 v k.ú. Hrad Nečtiny,, mezi Karlovarským krajem zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice a obcí Nečtiny  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  12429328 21.04.2020 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace Neuvedena
SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ - Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace  | Obor: Opravy, údržba a počítačové sítě
  15498935 05.02.2021 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace Neuvedena
SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dodávka simulátoru a TV pro Střední lesnickou školu Žlutice, příspěvková organizace  | Obor: IT
  19100011 17.01.2022 Karlovarský kraj Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace Neuvedena
SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace  | Obor: Opravy, údržba a počítačové sítě
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:49754050 jsme nalezli ještě v těchto databázích