Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:60153296 jsme našli 683 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:60153296 v celém Hlídači


Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
Úřad - orgán veřejné moci.
V roce 2024 uzavřel úřad celkem 26 smluv s veřejnou správou za 9 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 612 výsledků

Celková cena nalezených smluv 297 mil. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  21392035 28.07.2022 Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 947 333 Kč
Prodej dřevní hmoty  | Obor: Zemědělství
  9413483 29.05.2019 Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 133 100 Kč
Darování  | Obor: Dary a dotace
  6695211 13.09.2018 Česká pošta, s.p. Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 62 920 Kč
Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 2018/13637  | Obor: Poštovní a kurýrní služby
  11130104 02.12.2019 ČEZ Teplárenská, a.s. Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Neuvedena
Smlouva o dodávce tepelné energie  | Obor: Veřejné služby pro energie
  5996407 26.06.2018 Město Trutnov Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 1 725 959 Kč
Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční výpomoci - Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola  | Obor: Dary a dotace
  8235971 18.02.2019 Státní zemědělský intervenční fond Česká lesnická akademie Trutnov - středn í škola a vyšší odborná škola 1 345 000 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/006/08520/452/000159  | Obor: Dary a dotace
  15399311 14.12.2020 ČEZ Teplárenská, a.s. Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Neuvedena
Smlouva o dodávce tepelné energie - ceník 2021  | Obor: Veřejné služby pro energie
  26992799 14.12.2023 ČEZ Teplárenská, a.s. Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Neuvedena
Smlouva o dodávce tepelné energie - ceník 2024  | Obor: Veřejné služby pro energie
  391753 10.10.2016 Královéhradecký kraj Česká lesnická akademie Trutnov 87 134 Kč
příspěvky na hospodaření v lesích  | Obor: Dary a dotace
  8235959 18.02.2019 Státní zemědělský intervenční fond Česká lesnická akademie Trutnov - středn í škola a vyšší odborná škola 6 192 194 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/006/04320/452/000146  | Obor: Dary a dotace
  21231775 27.07.2022 Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 1 577 368 Kč
Správa majetku; Nemovitý majetek – nájemní či pachtovní smlouva; pachtovní smlouva sněžná jáma, závlahy, sklad v areálu školky, el. přípojka, zpevněné plochy, oplocení  | Obor: Stavebnictví
  15398855 14.12.2020 ČEZ Teplárenská, a.s. Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Neuvedena
Smlouva o dodávce tepelné energie - ceník 2021  | Obor: Veřejné služby pro energie
  17312331 24.06.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 88 038 Kč
Objednávka  | Obor: Mobily, smart zařízení
  24589587 29.05.2023 Královéhradecký kraj Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 2 015 860 Kč
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování projektu Modernizace vybavení COP učebními pomůckami - Česká lesnická akademie Trutnov – střední  | Obor: Dary a dotace
  5903515 18.06.2018 Správa Krkonošského národního parku Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 229 900 Kč
Smlouva o dílo SMLJ-30-335/2018 - ruční odkorňování dřeva  | Obor: Zemědělství
  11129164 02.12.2019 ČEZ Teplárenská, a.s. Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Neuvedena
Smlouva o dodávce tepelné energie  | Obor: Veřejné služby pro energie
  18676351 26.11.2021 Česká zemědělská univerzita v Praze Česká lesnická akademie Trutnov -střední škola a vyšší odborná škola Neuvedena
Rámcová smlouva o zajištění odborné praxe_vymezení rámcových podmínek bezplatných odborných praxí studentů IVP
  15226135 15.12.2020 Královéhradecký kraj Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 769 412 Kč
P35 - Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu I-KAP II – Partner Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola  | Obor: Školení a kurzy
  22679881 07.12.2022 Královéhradecký kraj Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 539 850 Kč
Smlouva na zajištění ubytování na Domově mládeže v Trutnově, Lužická 489 a Lužická 57 v Česká lesnické akademii Trutnov – střední škole a vyšší odborné škole v rámci Her X. zimní olympiády dětí a  | Obor: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  19449855 16.02.2022 Královéhradecký kraj Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Neuvedena
P35 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu I-KAP II - Partner Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola  | Obor: Dary a dotace
  13826172 18.09.2020 Státní zemědělský intervenční fond Česká lesnická akademie Trutnov - středn í škola a vyšší odborná škola 2 940 000 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 19/008/08610/452/001072  | Obor: Dary a dotace
  15533631 12.02.2021 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Česká lesnická akademie Trutnov- Neuvedena
Zajišt. stravování policistů-opatř.COVID  | Obor: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  24344057 02.05.2023 Správa Krkonošského národního parku Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 618 939 Kč
Smlouva o nájmu honitby Javorník
  22713861 24.11.2022 ČEZ Teplárenská, a.s. Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola Neuvedena
Smlouva o dodávce tepelné energie - ceník 2023  | Obor: Veřejné služby pro energie
  4260912 15.12.2017 Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 121 000 Kč
Darování  | Obor: Dary a dotace
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:60153296 jsme nalezli ještě v těchto databázích