Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:67985858 AND cena:0 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO... jsme našli 18 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:67985858 AND cena:0 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO... v celém Hlídači

ico:67985858 AND cena:0 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích


Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.
V roce 2021 uzavřela státní firma celkem 113 smluv v registru smluv za 207 mil. Kč.

Nalezené smlouvy 17 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  16730855 18. 5. 2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Neuvedena
Dodatek k Rámcové smlouvě  | Obor: Telco
  15830899 15. 3. 2021 Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Neuvedena
ÚCHP - smlouva o lab. vyšetření vzorkůna SARS-CoV-2  | Obor: Zdravotní péče
  15390887 1. 2. 2021 Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Neuvedena
Smlouva o centralizovaném zadávání VZ  | Obor: Energie
  16179011 9. 4. 2021 Český hydrometeorologický ústav Ústav chemických procesů Neuvedena
- Smlouva na GRANT - Řešení projektu ATMO ACCESS - spolupráce  | Obor: Dary a dotace
  17117943 7. 6. 2021 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 1. České vysoké učení technické v Praze
 2. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
+3 další dodavatelé
Neuvedena
Smlouva o využití výsledků dílčího projektu "EVO a další provozní a emisní charakteristiky": Úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran; Rozdělení vlastnických práv k výsledkům
  16525107 16. 4. 2021 Česká republika - Ministerstvo kultury Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Neuvedena
Dodatek č. 9 ke smlouvě 48/2018 OVV o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu DG18P02OVV048  | Obor: Věda, výzkum a vývoj
  15516983 12. 1. 2021 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 1. Algamo s.r.o.
 2. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
+13 dalších dodavatelů
Neuvedena
TN01000048 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o ustavení Národního centra kompetence Biorafinace jako oběhové tech.a o účasti na řešení projektu  | Obor: Laboratorní přístroje a zařízení
  16198235 9. 4. 2021 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Technologické centrum Akademie věd České republi ky Neuvedena
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb Výpočetního střediska  | Obor: Věda, výzkum a vývoj
  15201147 13. 1. 2021 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 1. TERMIZO a.s.
 2. DEKONTA, a.s.
Neuvedena
Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje - TH03030388  | Obor: Dary a dotace
  16158687 7. 4. 2021 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Neuvedena
Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb výpočetního střediska  | Obor: Chemické výrobky
  15831383 26. 2. 2021 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. VZDUCHOTECHNIK, s.r.o. Neuvedena
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o spolupráci na grantovém projektu - CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015563  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  15371359 29. 1. 2021 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 1. NOKIKA s.r.o.
 2. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
+2 další dodavatelé
Neuvedena
Smlouva o poskytování služeb ostrahy  | Obor: Ostraha objektů
  15066735 4. 1. 2021 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. MARSH, s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 2209301119  | Obor: Pojišťovací služby
  17072047 28. 6. 2021 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Medesys s.r.o. Neuvedena
příprava 3 šarží polymeru
  15522219 16. 2. 2021 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Národní technická knihovna Neuvedena
CZECHELIB - Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění EIZ 2018+  | Obor: IT Software (krabicový SW, licence, …)
  15489307 12. 2. 2021 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Generali Česká pojišťovna a.s. Neuvedena
Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 0345437958  | Obor: Pojišťovací služby
  15781367 10. 3. 2021 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Národní technická knihovna Neuvedena
CZECHELIB - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění EIZ 2019+  | Obor: Telekomunikační služby
 • Exportovat výsledky do Excelu

ico:67985858 AND cena:0 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 281 028 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy