Výsledky hledání

Pro hledaný výraz osobaid:frantisek-pilny osobaid:frantisek-pilny jsme našli 1 568 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz osobaid:frantisek-pilny osobaid:frantisek-pilny v celém Hlídači

Ing. František Pilný, MBA
(*1977)
Politik , zastupitel (od 2020) - Zastupitelstvo Pardubického kraje
radní (od 2018) -
Ing. František Pilný, MBA
(*1977)
Politik , zastupitel (od 2020) - Zastupitelstvo Pardubického kraje
radní (od 2018) -
Analýza smluv
Detailní analýza smluvních vztahů u nalezených smluv
Více
Příjemci podpor z registru
Našli jsme 18 výsledků
Více
Skuteční majitelé firem
Našli jsme 15 výsledků
Více
Osoby kontrolované NKÚ
Našli jsme 4 výsledky
Více
Covid podpora
Nalezen jeden výsledek
Více
Databáze periodického tisku
Nalezen jeden výsledek
Více

Nalezené smlouvy 834 výsledků

Celková cena nalezených smluv 1 mld. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  27143567 05.12.2023 Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK 73 453 Kč
Zajištění účasti v rámci akce „Vánoční Showference 2023 – INOVACE A BYZNYS v Parádním kraji“  | Obor: Reklamní a marketingové služby
  20310555 11.05.2022 Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK 72 600 Kč
Zajištění kompletní administrace projektu „REVITALIZACE OBJEKTU NA JANA PALACHA ČP 363 A 372 PRO UMÍSTĚNÍ P-PINK“  | Obor: Dary a dotace
  26667403 27.11.2023 Povodí Labe, státní podnik V A H O  s.r.o. 330 636 Kč
Smlouva o užívání nebytových prostor - dodatek č. 2  | Obor: Služby závodních jídelen
  11818368 19.02.2020 Pardubický kraj Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. 98 000 Kč
Objednávka zajištění akademie sociálního podnikání s realizací od března do prosince 2020
  11437116 06.01.2020 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Pardubický kraj 239 644 Kč
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a nájmu movitých věcí č. KŘÚ/19/25978  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  15266691 30.12.2020 Povodí Labe, státní podnik V A H O  s.r.o. 206 184 Kč
Změna ujednání v článku V.  | Obor: Služby závodních jídelen
  16008899 25.03.2021 Povodí Labe, státní podnik V A H O  s.r.o. 208 159 Kč
Úprava ceny nájemného v souladu s růstem inflačního koeficientu - za rok 2020 3,2%. Plánovaná a smluvní cena je stanovena na 4 roky.  | Obor: Služby závodních jídelen
  25608823 15.08.2023 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK Pardubický kraj 50 000 Kč
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor - parkovací stání  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  12179332 08.04.2020 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích - kontaktní pracoviště Pardubice (Úřad práce České republiky) V A H O s.r.o. Neuvedena
DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. PAA-CO-9004719/2020  | Obor: Nábor zaměstnanců
  17308015 30.06.2021 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK Průmyslová střední škola Letohrad 2 332 941 Kč
Darovací smlouva majetek  | Obor: Dary a dotace
  1339278 23.02.2017 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. František Pokorný 1 299 540 Kč
Dodávka vodoměrů na rok 2017  | Obor: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství)
  24279901 30.03.2023 Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo - Provedení stavby v rámci investičního projektu "Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK"  | Obor: Stavebnictví
  27859971 01.03.2024 Pardubický kraj Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. 4 477 000 Kč
Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. OR/24/20618 - P-PINK 2024-2025  | Obor: Dary a dotace
  17034467 22.06.2021 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 1 529 647 Kč
Převod vlastnického práva k movitým věcem  | Obor: Dary a dotace
  19398571 29.07.2019 KOVOS CZ, s.r.o. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 118 728 Kč
Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  8030115 28.01.2019 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Město Chrudim 7 260 Kč
Kupní smlouva - převod vodovod, kanalizace  | Obor: Stavebnictví
  2181154 30.08.2016 Lesy České republiky, s.p. VAHO s.r.o. 841 607 Kč
Nájem (kromě honitby)  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  16863447 09.06.2021 Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. 1 500 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace č. D1411/00265/21 - podpora projektu Pardubického podnikatelského inkubátoru - zajištění správy a provozu  | Obor: Dary a dotace
  11434596 16.01.2020 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Pardubický kraj Neuvedena
Smlouva o výpůjčce osobního automobilu č. KŘÚ/19/25977  | Obor: Osobní vozidla
  12453868 29.04.2020 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Město Chrudim 655 917 Kč
smlouva o převodu kanalizační stoky  | Obor: Stavebnictví
  6155679 20.06.2018 Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. 1 500 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace - P-PINK  | Obor: Dary a dotace
  18049263 14.10.2021 Město Chrudim
  1. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
  2. Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
87 846 000 Kč
Smlouva o přípravě, výstavbě a budoucím provozování - splašková kanalizace  | Obor: Stavebnictví
  19311083 04.02.2022 Statutární město Pardubice Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú. 5 000 000 Kč
Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace - Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 navýšení dotace o částku 5.000.000 Kč  | Obor: Dary a dotace
  25892875 25.09.2023 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Pardubický kraj Neuvedena
Dodatek smlouvy o výpůjčce osobního automobilu (prodloužení do 31.12.2024)  | Obor: Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba
  23265249 30.12.2022 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Pardubický kraj 181 500 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a nájmu movitých věcí do 31.12.2024 (změna prostor a prodloužení platnosti)  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

osobaid:frantisek-pilny osobaid:frantisek-pilny jsme nalezli ještě v těchto databázích