Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání '( ( ico:40423794 ) AND ( ...'

Nalezené smlouvy 7 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  3636512 27.10.2017 02.11.2017 Město Uherské Hradiště Josef Šico Neuvedena
prodloužení termínu předání dokumentace pro územní řízení (majetkoprávní vztahy)  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  1113893 23.01.2017 26.01.2017 Město Uherské Hradiště Josef Šico Neuvedena
posunutí termínu dokončení PD z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  3078434 30.08.2017 06.09.2017 Město Uherské Hradiště Josef Šico Neuvedena
prodloužení termínu z důvodu časové prodlevy při vydávání stanovisek vlastníků  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  3406546 05.10.2017 11.10.2017 Město Uherské Hradiště Josef Šico Neuvedena
prodloužení termínu dodání PD - časová prodleva vydávání stanovisek  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  4088452 07.12.2017 13.12.2017 Město Uherské Hradiště Josef Šico Neuvedena
posunutí termínu dokončení PD - nevyjasněné majetkoprávní vztahy  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  4053820 07.12.2017 11.12.2017 Město Uherské Hradiště Josef Šico Neuvedena
posunutí termínu dokončení PD - časová prodleva při vydávání stanovisek  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  1530186 22.03.2017 22.03.2017 Město Uherské Hradiště Josef Šico Neuvedena
posun termínu dokončení PD z důvodu řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.