Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání '( ( ico:40423794 ) AND ( ...'

Nalezené smlouvy 10 výsledků

Celková cena nalezených smluv 1 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  7383227 29.10.2018 21.11.2018 Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace Ing. Josef Šico 343 156 Kč
Dodatek č. 1 SML/0232/18 smlouva od dílo na PD, příkazní smlouva a smlouva o výkonu autorského dozoru "Silnice III/36741: Kvasice"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  6018891 06.06.2018 28.06.2018 Město Kroměříž Ing. Josef Šico 75 214 Kč
Autorský dozor na staveništi "Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farmí a Dobrovského v Kroměříži - 1. a 2. etapa".  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  4650780 09.02.2018 09.02.2018 Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace Ing. Josef Šico 163 350 Kč
SML/1164/17 - Smlouva o výkonu autorského dozoru - Silnice III/05018: Zlechov  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  5398964 26.04.2018 27.04.2018 Technické služby Zlín, s.r.o. Šico Josef, Ing. 70 180 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  6019175 06.06.2018 28.06.2018 Město Kroměříž Ing. Josef Šico 75 214 Kč
Autorský dozor na staveništi "Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži - 1. a 2. etapa".  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  5843851 13.02.2018 12.06.2018 Obec Bílovice Ing.Josef Šico 135 520 Kč
Oprava chodníku na hřbitově III.etapa nového vo, oprava parkoviště a vjezdu na hřbitov od pálenice  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  5843307 13.02.2018 12.06.2018 Obec Bílovice Ing.Josef Šico 125 840 Kč
Výstavba 2. části místní komunikace nad Floriánkem i pálenice  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  6023219 21.06.2018 28.06.2018 Město Uherské Hradiště Josef Šico 65 703 Kč
Vyhotovení jednostupňové PD pro provádění stavby "Revitalizace veřejných prostranství 28. října - 2. etapa"  | Obor smlouvy: Zemědělství / Stavebnictví
  4998972 19.03.2018 19.03.2018 Státní pozemkový úřad Ing. Josef Šico 65 340 Kč
TDS stavby „Svodný příkop L-SP5 a polní cesta L-C97 v k. ú. Lubná u Kroměříže“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  5121288 29.03.2018 29.03.2018 Technické služby Zlín, s.r.o. Šico Josef, Ing. Neuvedena
Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.